Detaily aktivity

 

Přednášející Mgr. Michal Dubec
ZČU Plzeň
Téma Práce se vztahovými signály v komunikaci
Anotace Seznámíme se s tím, jak fungují vztahové signály v naší komunikaci. Procvičíme se v poznávání základních typů komunikačně asymetrických výroků (věštění, hodnocení, nevyžádané „dobré“ rady a popírání vidění). Vyzkoušíme si používání popisného jazyka při reagování na chování, které je nám nepříjemné. Během přednášky a cvičení budeme formulovat praktická doporučení pro vědomou práci se vztahovými signály při komunikaci s druhými lidmi.
Druh aktivity Přednáška s praktickými cvičeními
Délka aktivity 240 minut
Počet studentů 20
Učebna, čas TL 104 - 13:00       (přihlášeno 15 studentů)