Detaily aktivity

 

Přednášející Mgr. Milan Podpera, Mgr. Pavla Sovová, Ph.D., Mgr. Pavla Soukupová
ZČU Plzeň
Téma Evaluace studia oboru Učitelství pro MŠ
Anotace Jaký má být učitel? V čem tkví hlavní nároky na pedagoga v MŠ? Jak si vedou aboslventi bakalářského studia v praxi? Na tyto a další odpovědi hledáme na FPE ZČU v posledních letech odpovědi. Jsou realizovány různé způsoby evaluace a reflexe studia Učitelství pro MŠ. Jedná se zejména o systematické dotazníkové šetření, jehož respondenty jsou stávající studenti, ale proběhlo další pilotní šetření např. u absolventů. V současnosti také tým vysokoškolských pedagogů pracuje na inovaci profilu absolventa (v souvislosti s projektem ESF "Studium učitelství pro MŠ jako dialog praxe s teorií). Přednáška seznámí posluchače s výše uvedenými procesy, jichž se účastní i studenti - nejen jako respondenti, ale také prostřednictvím svých bakalářských prací.
Druh aktivity Přednáška
Délka aktivity 105 minut
Počet studentů 100
Učebna, čas D 321 - 15:00       (přihlášeno 14 studentů)