Přihlášení

 

Přednášející: PaedDr. Hana Andrášová, Ph.D. (PF JU Č. Budějovice)

Téma: Výchova žáků k mnohojazyčnosti v podmínkách současné školy

Učebna, čas: TL 208 - 13:00

 

Přihlašování na aktivity Pedagogického dne bylo ukončeno.

Přihlašování fungovalo do 5. 3. 2012 do 12 hodin; čtete-li tento text, je už pozdě.