Přihlášení

 

Přednášející: Doc. PaedDr. Petr Urbánek, Dr. (TU Liberec)

Téma: Sociální klima: škola, učitelský sbor, školní třída

Učebna, čas: D 321 - 13:00

 

Přihlašování na aktivity Pedagogického dne bylo ukončeno.

Přihlašování fungovalo do 5. 3. 2012 do 12 hodin; čtete-li tento text, je už pozdě.