Detaily aktivity

 

Přednášející PhDr. Vladimír Píša
Technická univerzita Liberec
Téma Žákovské schopnosti a neschopnosti aneb měříme IQ
Anotace Přednáška seznamuje zájemce s problematikou inteligence jako nejednoznačné psychologické kategorie, která má v pedagogickém prostředí stále svůj význam i konkrétní souvislosti. Je učitel schopen i oprávněn kvalifikovaně rozpoznat žákovy rozumové schopnosti a porovnat je s dosahovanými výsledky (známkami)? Smíme jako učitelé či studenti měřit žákovy schopnosti prostřednictvím inteligenčních testů a IQ? Co dělat v případě rozporu „chytrý, ale líný“ žák? Jak pracovat s informacemi zjištěnými testy. Úloha odborných institucí typu pedagogicko-psychologické poradny, speciálně-pedagogická centra, oddělení klinické psychologie apod. Jak jednat s rodiči v případech rozporu mezi schopnostmi a školním výkonem žáků? V závěru jsou zmíněny aktuální diskuse o vzdělávání žáků s mentálním postižením, jejich integraci do hlavního vzdělávacího proudu a o inkluzívním vzdělávání.
Druh aktivity Přednáška
Délka aktivity 90 minut
Počet studentů 55
Učebna, čas D115 - 11:00

 

 

 

tisková verze stránky