Detaily aktivity

 

Přednášející doc. PhDr. Miroslav Somr, DrSc.
PF JCU
Téma Rozpravy o pravdě a pravděpodobnosti názorů
Anotace Svíce svítící všem (Jan Hus), Náprava věcí lidských (Jan Amos Komenský), Pravda vítězí (Tomáš Garrigue Masaryk) – tři příběhy o cestě za pravdou.
„Jen ten je hoden spravedlnosti a žití, kdo rve se o ně každý den.“ J.W.Goethe
Druh aktivity Přednáška s rozpravou
Délka aktivity 60 minut
Počet studentů 50
Učebna, čas D412 - 11:00

 

 

 

tisková verze stránky