Detaily aktivity

 

Přednášející doc. PhDr. Lucie Betáková, MA, PhD.
PF JCU
Téma Jazyková politika Rady Evropy a jazykové vzdělávání v ČR
Anotace Cílem přednášky je představit politiku Rady Evropy týkající se výuky cizích jazyků a porovnat ji s aktuální situací ve výuce cizích jazyků v ČR
Druh aktivity Interaktivní přednáška
Délka aktivity 45 minut
Počet studentů 60
Učebna, čas TL201 - 13:00

 

 

 

tisková verze stránky