Detaily aktivity

 

Přednášející Mgr. Radek Cvach
ZŠ Borek
Téma Co obnáší pozice ředitele na malé škole
Anotace Přednáška uvede studenty do problematiky práce ředitele malé základní (i mateřské) školy. Studenti se stručně seznámí s pracovní náplní ředitele v oblasti pracovně právní, výchovně vzdělávací, ekonomické a manažerské, i v oblasti dalších specifik (třeba tvorby ŠVP apod.). Budou uváděny příklady z praxe a ponechán dostatek prostoru pro dotazy.
Druh aktivity Interaktivní přednáška
Délka aktivity 60 minut
Počet studentů 30
Učebna, čas D107 - 9:00

 

 

 

tisková verze stránky