Detaily aktivity

 

Přednášející doc. PhDr. Albín Škoviera, PhD.
Univerzita Komenského v Bratislavě
Téma Experenciálny prístup v práci s rodičmi a ich problémovými deťmi – booklet rodinného CD
Anotace Autor prezentuje pôvodnú zážitkovú terapeutickú techniku (jej spoluautorom je M. Šmilňák). Využívajú sa v nej najmä kombináciu výtvarného prejavu a literárnej tvorby, pričom pracujú naviac s reáliami z oblasti hudby. Ponúkajú skúsenosti vychádzajúce z dlhodobej praxe, v ktorej sa stretávajú s tým, že adolescenti, či už na pozadí osobného konfliktu s rodičmi alebo aktuálneho psychosociálneho štádia vývinu, odmietajú s rodičmi pri viacerých „tradičných“ technikách na „spoločnom diele“ spolupracovať. Pokúsili sa teda vytvoriť také techniky, ktoré by minimalizovali odpor dospievajúcich, boli pre nich dostatočne príťažlivé a motivujúce a vytvárali tak pozitívne podmienky pre prekonávanie ich obáv zo zlyhania v spoločnej práci. Jednou z takých techník je práve booklet rodinného CD.
Druh aktivity Skupinová kresba
Délka aktivity 80 minut
Počet studentů 24
Učebna, čas TL408 - 9:00

 

 

 

tisková verze stránky