Detaily aktivity

 

Přednášející PhDr. Jitka Josífková
Technická univerzita Liberec
Téma Souvislost úspěšnosti a spokojenosti vysokoškolských studentů s vybranými faktory
Anotace Přednáška nejprve vymezí pojmy studijní úspěšnost a spokojenost a vybrané faktory, které byly ve vztahu ke studijní úspěšnosti a spokojenosti zkoumány: osobnostní faktory dle NEO FFI, vědomí vlastní sebeúčinnosti (self – efficacy), strategie zvládání stresu dle SVF 78, míra prožívaného stresu před zkouškou.
Budou prezentovány vybrané souvislosti z výzkumu, kde bylo využito několik přístupů: korelační analýza, regresní analýza a na základě těchto výsledků byli studenti rozděleni na 4 typy. Ukázal se vysoký výskyt studentů s nevhodnými charakteristikami z hlediska zvládání studijní zátěže.
V rámci cvičení budou studenti vedeni k hledání vhodných opatření pro zlepšení situace a rozvoj jednotlivých studentů.
Druh aktivity Přednáška s cvičením
Délka aktivity 90 minut
Počet studentů 30
Učebna, čas D315 - 11:00

 

 

 

tisková verze stránky