Detaily aktivity

 

Přednášející doc. PaedDr. Petr Urbánek, Dr.
Technická univerzita Liberec
Téma Stabilita sociálního klimatu učitelských sborů: české výzkumné nálezy
Anotace Přednáška seznamuje zájemce s tématem sociálního klimatu (zejména základní) školy specifikované v rovině učitelského sboru. Nejprve se zabývá stručným vymezením sociálního klimatu ve školní instituci, jeho charakteristikami, specifiky; dále jsou vysvětleny možnosti a smysl jeho diagnostiky. Druhá, stěžejní část přednášky podává přehled výsledků systematických šetření klimatu. Seznamuje s konkrétními výzkumnými nálezy sociálního klimatu učitelských sborů českých základních škol v posledních deseti letech. Na empirických nálezech opakovaných šetření, které jsou interpretovány, je dokladována relativní stabilita tohoto fenoménu.
Druh aktivity Přednáška
Délka aktivity 90 minut
Počet studentů 100
Učebna, čas D321 - 11:00

 

 

 

tisková verze stránky