Detaily aktivity

 

Přednášející Mgr. Michal Dubec
Západočeská universita v Plzni
Téma Vedení žáků k sebeřízení v situacích nepřizpůsobivého chování
Anotace Účastníci se seznámí s tím, jak funguje mozek žáků během komunikace. Obsah kurzu je vystavěn na základě sdílení konkrétních situací ze školy např.:

- žák mluví během hodiny ve chvílích, kdy mluví někdo jiný

- žák nenosí pomůcky nutné pro výuku

- žák používá vulgární výrazy

Do těchto situací promítneme nejnovější poznatky o fungování mozku (princip minimalizace ohrožení a maximalizace zisku) a budeme v nich trénovat, jak vést žáky k sebeřízení (být dostatečně důrazný a současně komunikovat formou, která se nedotýká statutu, jistoty, autonomie, důvěry a férovosti a neblokuje tak přemýšlení žáků o vlastním chování).
Druh aktivity Workshop
Délka aktivity 4 hodiny
Počet studentů 20

PRO NEMOC ZRUŠENO - prosíme studenty o přehlášení na jinou aktivitu.

Učebna, čas TL208 - 9:00 + 11:00

 

 

 

tisková verze stránky