Detaily aktivity

 

Přednášející Mgr. Lenka Hrušková, Ph.D.
Vysoká škola technická a ekonomická
Téma Využití e-learningu při cizojazyčné odborné výuce
Anotace V současné době je kladen velký důraz na jazykové vzdělávání. Již v mateřských školách se setkáváme s hravou formou výuky cizího jazyka. Na základních a středních školách je povinná výuka cizího jazyka. Ve většině případů dělá tato výuka žákům značné problémy. Aby žáci byli více motivováni pro studium cizího jazyka, je třeba
připravit pro ně zajímavou formu podpory výuky. E-learning je vhodnou doplňkovou formou jak dosáhnout větší atraktivity výuky, jelikož většina žáků preferuje využívání počítačů. Je nutno ovšem brát e-learningové kurzy jako možný doplněk současného jazykového vzdělávání, jelikož je zde nutná přímá komunikace s vyučujícím - tzv. blended learning.
Druh aktivity Seminář v počítačové učebně
Délka aktivity 60-90 minut
Počet studentů 20
Učebna, čas TL301 - 9:00

 

 

 

tisková verze stránky