Detaily aktivity

 

Přednášející PhDr. Karel Starý, Ph.D.
Universita Karlova v Praze
Téma Výzkumy čtenářských dovedností
Anotace Vzhledem k tomu, že jako kritické místo v rozvoji čtení se v české škole jeví věk 11–15 let, zaměřím pozornost na výzkumy pokrývajícím toto období. Nejprve popíšu celkové výsledky českých žáků v mezinárodních výzkumech PIRLS a PISA včetně dlouhodobých trendů a poté se pokusím identifikovat, v jakých oblastech jsou čeští žáci úspěšní a kde naopak selhávají. Kromě výzkumu PISA se budu opírat o výsledky národního šetření v projektu GAČR Centrum excelence CLoSE.
Druh aktivity Přednáška
Délka aktivity 90 minut
Počet studentů 100
Učebna, čas D321 - 9:00

 

 

 

tisková verze stránky