Přehled přihlášených studentů na jednotlivých aktivitách

 

 

Jméno přednášejícího Aktivita Kapacita Zapsáno

Mgr. Pavla Soukupová
Katedra pedagogiky FPE ZČU v Plzni

Didaktické zásady J.A. Komenského očima dneška

55

0

Ing. Bc. Václav Nádvorník
ZŠ Londýnská

Hodnotící nástroj školních webových stránek

30

0

Ing. Bc. Václav Nádvorník
ZŠ Londýnská Praha

Kariérní systém učitelů

60

0

Ing. Karolina Duschinská, Ph.D.
Universita Karlova v Praze

Mentoring v učitelství

75

0

PhDr. Jitka Josífková
Technická univerzita Liberec

Souvislost úspěšnosti a spokojenosti vysokoškolských studentů s vybranými faktory

30

0

doc. PaedDr. Petr Urbánek, Dr.
Technická univerzita Liberec

Stabilita sociálního klimatu učitelských sborů: české výzkumné nálezy

100

0

Mgr. Michal Dubec
Západočeská universita v Plzni

Vedení žáků k sebeřízení v situacích nepřizpůsobivého chování

20

0

Mgr. Lenka Hrušková, Ph.D.
Vysoká škola technická a ekonomická

Využití e-learningu při cizojazyčné odborné výuce

20

0

PhDr. Karel Starý, Ph.D.
Universita Karlova v Praze

Výzkumy čtenářských dovedností

100

0

PhDr. Vladimír Píša
Technická univerzita Liberec

Žákovské schopnosti a neschopnosti aneb měříme IQ

55

0

MgA. Stanislav Suda, Ph.D.
PF JCU

Oáza štěstí

30

0

Mgr. Michala Křížová
PF JCU

Oživlé prezentace v Prezi

20

0

Mgr. Pavla Sovová, Ph.D.
Katedra pedagogiky FPE ZČU v Plzni

Hlasová kondice jako součást profesionality učitele

20

0

doc. PhDr. Miroslav Somr, DrSc.
PF JCU

Rozpravy o pravdě a pravděpodobnosti názorů

50

0

doc. PhDr. Lucie Betáková, MA, PhD.
PF JCU

Jazyková politika Rady Evropy a jazykové vzdělávání v ČR

60

0

Anna Regina Helal, M.A.
PF JCU

Quebec and its quest for more sovereignty

25

0

PhDr. Kamila Vránková, Ph.D.
PF JCU

Téma zkušenosti a prvky hororu v současné anglické fantastické literatuře pro děti (Lemony Snicket, Chris Priestley, F.E. Higgins)

100

0

Mgr. Alice Sukdolová, Ph.D.
PF JCU

Současní angloameričtí etničtí autoři. Humor a nestandardní jazyk současné angloamerické prózy

75

0

Mgr. Petra Karvánková, Ph.D., Mgr. Martin Blažek, Jan Dvořák
PF JCU

Geocaching ve výuce zeměpisu

30

0

Mgr. Vladimír Čunát, Mgr. Libuše Fošumová, Mgr. Jana Kociánová
ZŠ Baarova

Práce s dětmi ze sociálně znevýhodněného prostředí v přípravné třídě

6

0

Mgr. Alena Prošková
PF JCU

Prezentace projektu Lingu@net Worldwide a Lingu@network

20

0

Mgr. Radek Cvach
ZŠ Borek

Co obnáší pozice ředitele na malé škole

30

0

Šimon Heller
PF JCU

Kyrgyzstán - země koní, hor a barev

50

0

doc. PaedDr. Jaroslav Toman, CSc.
PF JCU

Literární komika a dětský recipient. Humor v moderní české poezii pro děti.

60

0

doc. RNDr. Zdeněk Szczyrba, Ph.D.
Univerzita Palackého v Olomouci

Maloobchod a regionální rozvoj v ČR

40

0

Mgr. Helena Stejskalová
Jihočeské muzeum

Postgraduální vzdělávání pedagogů v letech 1918 – 1938. Inspirace nebo překonaná minulost?

40

0

Mgr. Helena Stejskalová
Jihočeské muzeum

Muzeum a škola – edukace mimo školní lavice – historie a perspektivy vzájemné spolupráce.

40

0

Mgr. Vanda Thorne, M.A., Ph.D.
New York University in Prague

Post-komunistická nostalgie a její efekt na současnou občanskou společnost

70

0

Mgr. Lenka Kolářová, Miroslava Bendová, DiS. + host
Salesiánské středisko mládeže České Budějovice

Jsem jedním z vás…

20

0

doc. PhDr. Albín Škoviera, PhD.
Univerzita Komenského v Bratislavě

Experenciálny prístup v práci s rodičmi a ich problémovými deťmi – booklet rodinného CD

24

0

Ing. Petr Hynek
Centrum pro inovace v inženýrském vzdělávání

Projektově orientované studium – nový pohled na vzdělávání

30

0

Mgr. Kateřina Kozlová
ZŠ waldorfská a MŠ Č.B. o.p.s.

Specifika waldorfské pedagogiky

25

0

Pavel Cukr
PF JCU

Himalájské dobrodružství

70

0

 

tisková verze stránky