Přehled přihlášených studentů na jednotlivých aktivitách

 

 

Jméno přednášejícího Aktivita Kapacita Zapsáno

Mgr. Pavla Soukupová
Katedra pedagogiky FPE ZČU v Plzni

Didaktické zásady J.A. Komenského očima dneška

55

52  seznam

Ing. Bc. Václav Nádvorník
ZŠ Londýnská

Hodnotící nástroj školních webových stránek

30

30  seznam

Ing. Bc. Václav Nádvorník
ZŠ Londýnská Praha

Kariérní systém učitelů

60

57  seznam

Ing. Karolina Duschinská, Ph.D.
Universita Karlova v Praze

Mentoring v učitelství

75

74  seznam

PhDr. Jitka Josífková
Technická univerzita Liberec

Souvislost úspěšnosti a spokojenosti vysokoškolských studentů s vybranými faktory

30

29  seznam

doc. PaedDr. Petr Urbánek, Dr.
Technická univerzita Liberec

Stabilita sociálního klimatu učitelských sborů: české výzkumné nálezy

100

11  seznam

Mgr. Michal Dubec
Západočeská universita v Plzni

Vedení žáků k sebeřízení v situacích nepřizpůsobivého chování

20

19  seznam

Mgr. Lenka Hrušková, Ph.D.
Vysoká škola technická a ekonomická

Využití e-learningu při cizojazyčné odborné výuce

20

19  seznam

PhDr. Karel Starý, Ph.D.
Universita Karlova v Praze

Výzkumy čtenářských dovedností

100

95  seznam

PhDr. Vladimír Píša
Technická univerzita Liberec

Žákovské schopnosti a neschopnosti aneb měříme IQ

55

52  seznam

MgA. Stanislav Suda, Ph.D.
PF JCU

Oáza štěstí

30

30  seznam

Mgr. Michala Křížová
PF JCU

Oživlé prezentace v Prezi

20

14  seznam

Mgr. Pavla Sovová, Ph.D.
Katedra pedagogiky FPE ZČU v Plzni

Hlasová kondice jako součást profesionality učitele

20

20  seznam

doc. PhDr. Miroslav Somr, DrSc.
PF JCU

Rozpravy o pravdě a pravděpodobnosti názorů

50

47  seznam

doc. PhDr. Lucie Betáková, MA, PhD.
PF JCU

Jazyková politika Rady Evropy a jazykové vzdělávání v ČR

60

13  seznam

Anna Regina Helal, M.A.
PF JCU

Quebec and its quest for more sovereignty

25

8  seznam

PhDr. Kamila Vránková, Ph.D.
PF JCU

Téma zkušenosti a prvky hororu v současné anglické fantastické literatuře pro děti (Lemony Snicket, Chris Priestley, F.E. Higgins)

100

50  seznam

Mgr. Alice Sukdolová, Ph.D.
PF JCU

Současní angloameričtí etničtí autoři. Humor a nestandardní jazyk současné angloamerické prózy

75

39  seznam

Mgr. Petra Karvánková, Ph.D., Mgr. Martin Blažek, Jan Dvořák
PF JCU

Geocaching ve výuce zeměpisu

30

29  seznam

Mgr. Vladimír Čunát, Mgr. Libuše Fošumová, Mgr. Jana Kociánová
ZŠ Baarova

Práce s dětmi ze sociálně znevýhodněného prostředí v přípravné třídě

6

6  seznam

Mgr. Alena Prošková
PF JCU

Prezentace projektu Lingu@net Worldwide a Lingu@network

20

0  seznam

Mgr. Radek Cvach
ZŠ Borek

Co obnáší pozice ředitele na malé škole

30

29  seznam

Šimon Heller
PF JCU

Kyrgyzstán - země koní, hor a barev

50

49  seznam

doc. PaedDr. Jaroslav Toman, CSc.
PF JCU

Literární komika a dětský recipient. Humor v moderní české poezii pro děti.

60

59  seznam

doc. RNDr. Zdeněk Szczyrba, Ph.D.
Univerzita Palackého v Olomouci

Maloobchod a regionální rozvoj v ČR

40

40  seznam

Mgr. Helena Stejskalová
Jihočeské muzeum

Postgraduální vzdělávání pedagogů v letech 1918 – 1938. Inspirace nebo překonaná minulost?

40

0  seznam

Mgr. Helena Stejskalová
Jihočeské muzeum

Muzeum a škola – edukace mimo školní lavice – historie a perspektivy vzájemné spolupráce.

40

6  seznam

Mgr. Vanda Thorne, M.A., Ph.D.
New York University in Prague

Post-komunistická nostalgie a její efekt na současnou občanskou společnost

70

38  seznam

Mgr. Lenka Kolářová, Miroslava Bendová, DiS. + host
Salesiánské středisko mládeže České Budějovice

Jsem jedním z vás…

20

20  seznam

doc. PhDr. Albín Škoviera, PhD.
Univerzita Komenského v Bratislavě

Experenciálny prístup v práci s rodičmi a ich problémovými deťmi – booklet rodinného CD

24

11  seznam

Ing. Petr Hynek
Centrum pro inovace v inženýrském vzdělávání

Projektově orientované studium – nový pohled na vzdělávání

30

3  seznam

Mgr. Kateřina Kozlová
ZŠ waldorfská a MŠ Č.B. o.p.s.

Specifika waldorfské pedagogiky

25

21  seznam

Pavel Cukr
PF JCU

Himalájské dobrodružství

70

70  seznam

 

tisková verze stránky