Přihlášení

 

Přednášející: Mgr. Pavla Soukupová (Katedra pedagogiky FPE ZČU v Plzni )

Téma: Didaktické zásady J.A. Komenského očima dneška

Učebna, čas: D115 - 9:00

 

Přihlašování na aktivity Pedagogického dne bylo ukončeno.

Přihlašování fungovalo do 23. 4. 2014; čtete-li tento text, je už pozdě.