Přihlášení

 

Přednášející: Mgr. Pavla Sovová, Ph.D. (Katedra pedagogiky FPE ZČU v Plzni)

Téma: Hlasová kondice jako součást profesionality učitele

Učebna, čas: D223 - 11:00

 

Přihlašování na aktivity Pedagogického dne bylo ukončeno.

Přihlašování fungovalo do 23. 4. 2014; čtete-li tento text, je už pozdě.