Přihlášení

 

Přednášející: doc. PhDr. Miroslav Somr, DrSc. (PF JCU)

Téma: Rozpravy o pravdě a pravděpodobnosti názorů

Učebna, čas: D412 - 11:00

 

Přihlašování na aktivity Pedagogického dne bylo ukončeno.

Přihlašování fungovalo do 23. 4. 2014; čtete-li tento text, je už pozdě.