Přihlášení

 

Přednášející: doc. PhDr. Lucie Betáková, MA, PhD. (PF JCU)

Téma: Jazyková politika Rady Evropy a jazykové vzdělávání v ČR

Učebna, čas: TL201 - 13:00

 

Přihlašování na aktivity Pedagogického dne bylo ukončeno.

Přihlašování fungovalo do 23. 4. 2014; čtete-li tento text, je už pozdě.