Přihlášení

 

Přednášející: Mgr. Alice Sukdolová, Ph.D. (PF JCU)

Téma: Současní angloameričtí etničtí autoři. Humor a nestandardní jazyk současné angloamerické prózy

Učebna, čas: D 319 - 11:00

 

Přihlašování na aktivity Pedagogického dne bylo ukončeno.

Přihlašování fungovalo do 23. 4. 2014; čtete-li tento text, je už pozdě.