Přihlášení

 

Přednášející: Mgr. Vladimír Čunát, Mgr. Libuše Fošumová, Mgr. Jana Kociánová (ZŠ Baarova)

Téma: Práce s dětmi ze sociálně znevýhodněného prostředí v přípravné třídě

Učebna, čas: sraz KPE - 8:30

 

Přihlašování na aktivity Pedagogického dne bylo ukončeno.

Přihlašování fungovalo do 23. 4. 2014; čtete-li tento text, je už pozdě.