Přihlášení

 

Přednášející: doc. PaedDr. Jaroslav Toman, CSc. (PF JCU)

Téma: Literární komika a dětský recipient. Humor v moderní české poezii pro děti.

Učebna, čas: TL201 - 9:00

 

Přihlašování na aktivity Pedagogického dne bylo ukončeno.

Přihlašování fungovalo do 23. 4. 2014; čtete-li tento text, je už pozdě.