Přihlášení

 

Přednášející: doc. PhDr. Albín Škoviera, PhD. (Univerzita Komenského v Bratislavě)

Téma: Experenciálny prístup v práci s rodičmi a ich problémovými deťmi – booklet rodinného CD

Učebna, čas: TL408 - 9:00

 

Přihlašování na aktivity Pedagogického dne bylo ukončeno.

Přihlašování fungovalo do 23. 4. 2014; čtete-li tento text, je už pozdě.