Přihlášení

 

Přednášející: Ing. Karolina Duschinská, Ph.D. (Universita Karlova v Praze)

Téma: Mentoring v učitelství

Učebna, čas: D319 - 9:00

 

Přihlašování na aktivity Pedagogického dne bylo ukončeno.

Přihlašování fungovalo do 23. 4. 2014; čtete-li tento text, je už pozdě.