Přihlášení

 

Přednášející: PhDr. Jitka Josífková (Technická univerzita Liberec)

Téma: Souvislost úspěšnosti a spokojenosti vysokoškolských studentů s vybranými faktory

Učebna, čas: D315 - 11:00

 

Přihlašování na aktivity Pedagogického dne bylo ukončeno.

Přihlašování fungovalo do 23. 4. 2014; čtete-li tento text, je už pozdě.