Přihlášení

 

Přednášející: doc. PaedDr. Petr Urbánek, Dr. (Technická univerzita Liberec)

Téma: Stabilita sociálního klimatu učitelských sborů: české výzkumné nálezy

Učebna, čas: D321 - 11:00

 

Přihlašování na aktivity Pedagogického dne bylo ukončeno.

Přihlašování fungovalo do 23. 4. 2014; čtete-li tento text, je už pozdě.