Seznam přihlášených

 

Přednášející: Mgr. Pavla Sovová, Ph.D. (Katedra pedagogiky FPE ZČU v Plzni)

Téma: Hlasová kondice jako součást profesionality učitele

Druh aktivity: Workshop

Délka aktivity: 90 minut

Počet studentů (kapacita): 20

Počet přihlášených studentů: 20

Učebna, čas: D223 - 11:00

 

Studentské číslo Jméno a příjmení Ročník Obor
P10218 Monika Drdová 4 NŠ 5
P13461 Jaroslav Drška 1. Aj-Př
P 125 66 Pavlína Ďuriačová 2 Hv-ČJ
P12582 Nikola Franková 2. Čj-Aj
P10223 Jana Honzíková 4. NŠ5
P12662 Zuzana Horáková 2. AJ-SV
p12673 Martin Jána 2 AJ-SV
P12677 Josef Kamera 2. AJ-SV
P12590 Tomáš Křiklán 2. Cj-Aj Szu
P13507 Aneta Marková 1. Český jazyk a literatura - Hudební výchova
P13698 Alena Nováková 1. Z-Př
P11160 Soňa Rončáková 3. Učitelství pro 1. stupeň ZŠ
P10249 Lucie Schwarzová 4. NŠ 5 - ICT
P13508 Kateřina Šiklová 1. Český jazyk a literatura - Hudební výchova
P12298 Tereza Tomášková 2 psychologie
P 12569 Tereza Tvrdá 2 Hv-ČJ
P12233 Jan Vondruška druhý přírodopis - chemie
P13693 Věra Zábranská 1. Př-Ch
P12570 Lenka Žižková 2 ČJ- HV
P12615 Monika Žohová 2. ČJ-AJ

 

tisková verze stránky