Seznam přihlášených

 

Přednášející: Mgr. Alice Sukdolová, Ph.D. (PF JCU)

Téma: Současní angloameričtí etničtí autoři. Humor a nestandardní jazyk současné angloamerické prózy

Druh aktivity: Interaktivní přednáška

Délka aktivity: 45 minut

Počet studentů (kapacita): 75

Počet přihlášených studentů: 0

Učebna, čas: D 319 - 11:00

 

Studentské číslo Jméno a příjmení Ročník Obor

 

tisková verze stránky