Seznam přihlášených

 

Přednášející: Ing. Bc. Václav Nádvorník (ZŠ Londýnská)

Téma: Hodnotící nástroj školních webových stránek

Druh aktivity: Pracovní dílna s prezentací hodnotícího nástroje a s možností hodnocení uživateli jejich vybrané webové stránky. Diskuse nad kritérii kvalitního školního webu.

Délka aktivity: 60 - 90 minut, podle prostoru

Počet studentů (kapacita): 30

Počet přihlášených studentů: 0

Učebna, čas: D315 - 9:00

 

Studentské číslo Jméno a příjmení Ročník Obor

 

tisková verze stránky