Seznam přihlášených

 

Přednášející: doc. PaedDr. Jaroslav Toman, CSc. (PF JCU)

Téma: Literární komika a dětský recipient. Humor v moderní české poezii pro děti.

Druh aktivity: Přednáška

Délka aktivity: 90 minut

Počet studentů (kapacita): 60

Počet přihlášených studentů: 0

Učebna, čas: TL201 - 9:00

 

Studentské číslo Jméno a příjmení Ročník Obor

 

tisková verze stránky