Seznam přihlášených

 

Přednášející: doc. PhDr. Albín Škoviera, PhD. (Univerzita Komenského v Bratislavě)

Téma: Experenciálny prístup v práci s rodičmi a ich problémovými deťmi – booklet rodinného CD

Druh aktivity: Skupinová kresba

Délka aktivity: 80 minut

Počet studentů (kapacita): 24

Počet přihlášených studentů: 0

Učebna, čas: TL408 - 9:00

 

Studentské číslo Jméno a příjmení Ročník Obor

 

tisková verze stránky