Seznam přihlášených

 

Přednášející: PhDr. Jitka Josífková (Technická univerzita Liberec)

Téma: Souvislost úspěšnosti a spokojenosti vysokoškolských studentů s vybranými faktory

Druh aktivity: Přednáška s cvičením

Délka aktivity: 90 minut

Počet studentů (kapacita): 30

Počet přihlášených studentů: 0

Učebna, čas: D315 - 11:00

 

Studentské číslo Jméno a příjmení Ročník Obor

 

tisková verze stránky