Seznam přihlášených

 

Přednášející: doc. PaedDr. Petr Urbánek, Dr. (Technická univerzita Liberec)

Téma: Stabilita sociálního klimatu učitelských sborů: české výzkumné nálezy

Druh aktivity: Přednáška

Délka aktivity: 90 minut

Počet studentů (kapacita): 100

Počet přihlášených studentů: 0

Učebna, čas: D321 - 11:00

 

Studentské číslo Jméno a příjmení Ročník Obor

 

tisková verze stránky