Seznam přihlášených

 

Přednášející: doc. PaedDr. Petr Urbánek, Dr. (Technická univerzita Liberec)

Téma: Stabilita sociálního klimatu učitelských sborů: české výzkumné nálezy

Druh aktivity: Přednáška

Délka aktivity: 90 minut

Počet studentů (kapacita): 100

Počet přihlášených studentů: 11

Učebna, čas: D321 - 11:00

 

Studentské číslo Jméno a příjmení Ročník Obor
p07071 Jarda Erhart 1 CŽV
P13735 Dagmar Halová 1. Učitelství Psychn - VkZn
P12316 Michal Hanzlík 2 BTV
P13737 Jindřiška Horová 1. VKZ/Psychn
P12666 Michaela Klimešová 2 PSYCHn/VKZn
P12335 Michal Měřička 2. BTV
P12336 Jakub Michálek 2 BTV
P13454 R. Poláchová 1 Nj-Aj
13152 Monika Stejskalová 1. Učitelství pro 1.stupeň NŠ
P13155 Renáta Šmatová 1. Učitelství pro 1. stupeň ZŠ
P13743 Marie Švábová 1. Psychn-Vkzn

 

tisková verze stránky