Seznam přihlášených

 

Přednášející: Mgr. Pavla Soukupová (Katedra pedagogiky FPE ZČU v Plzni )

Téma: Didaktické zásady J.A. Komenského očima dneška

Druh aktivity: Prezentace s diskuzí

Délka aktivity: 45-60 minut

Počet studentů (kapacita): 55

Počet přihlášených studentů: 0

Učebna, čas: D115 - 9:00

 

Studentské číslo Jméno a příjmení Ročník Obor