Seznam přihlášených

 

Přednášející: doc. PhDr. Miroslav Somr, DrSc. (PF JCU)

Téma: Rozpravy o pravdě a pravděpodobnosti názorů

Druh aktivity: Přednáška s rozpravou

Délka aktivity: 60 minut

Počet studentů (kapacita): 50

Počet přihlášených studentů: 0

Učebna, čas: D412 - 11:00

 

Studentské číslo Jméno a příjmení Ročník Obor