Seznam přihlášených

 

Přednášející: doc. PhDr. Lucie Betáková, MA, PhD. (PF JCU)

Téma: Jazyková politika Rady Evropy a jazykové vzdělávání v ČR

Druh aktivity: Interaktivní přednáška

Délka aktivity: 45 minut

Počet studentů (kapacita): 60

Počet přihlášených studentů: 0

Učebna, čas: TL201 - 13:00

 

Studentské číslo Jméno a příjmení Ročník Obor