Seznam přihlášených

 

Přednášející: Mgr. Vladimír Čunát, Mgr. Libuše Fošumová, Mgr. Jana Kociánová (ZŠ Baarova)

Téma: Práce s dětmi ze sociálně znevýhodněného prostředí v přípravné třídě

Druh aktivity: Odborná exkurze

Délka aktivity: 90 minut

Počet studentů (kapacita): 6

Počet přihlášených studentů: 0

Učebna, čas: sraz KPE - 8:30

 

Studentské číslo Jméno a příjmení Ročník Obor