Seznam přihlášených

 

Přednášející: doc. RNDr. Zdeněk Szczyrba, Ph.D. (Univerzita Palackého v Olomouci)

Téma: Maloobchod a regionální rozvoj v ČR

Druh aktivity: Odborná přednáška + diskuze

Délka aktivity: 90 minut

Počet studentů (kapacita): 40

Počet přihlášených studentů: 0

Učebna, čas: J405 - 15:00

 

Studentské číslo Jméno a příjmení Ročník Obor