Seznam přihlášených

 

Přednášející: Mgr. Helena Stejskalová (Jihočeské muzeum)

Téma: Muzeum a škola – edukace mimo školní lavice – historie a perspektivy vzájemné spolupráce.

Druh aktivity: Výklad a diskuse

Délka aktivity: 90 minut

Počet studentů (kapacita): 40

Počet přihlášených studentů: 6

Učebna, čas: D412 - 13:00

 

Studentské číslo Jméno a příjmení Ročník Obor
P12244 Lucie Jílková 2. (VV)u
P13231 Eva Máčová 1. Psychologie
P12256 Petra Malá 2. ZUŠ (VV)
P13580 Anastasija Segizbaeva 1. ZUŠ-VV
P130106 Petr Suchopár 4. Vychovatelství se zaměřením na výchovu ke zdraví
p13583 Šárka Žlábková 4 ZUŠ-VV