Seznam přihlášených

 

Přednášející: Ing. Bc. Václav Nádvorník (ZŠ Londýnská Praha)

Téma: Kariérní systém učitelů

Druh aktivity: Prezentace kariérního systému, kompetencí na různých stupních a následná diskuse.

Délka aktivity: 60 minut

Počet studentů (kapacita): 60

Počet přihlášených studentů: 0

Učebna, čas: TL201 - 11:00

 

Studentské číslo Jméno a příjmení Ročník Obor