Seznam přihlášených

 

Přednášející: Ing. Karolina Duschinská, Ph.D. (Universita Karlova v Praze)

Téma: Mentoring v učitelství

Druh aktivity: Přednáška

Délka aktivity: 90 minut

Počet studentů (kapacita): 75

Počet přihlášených studentů: 0

Učebna, čas: D319 - 9:00

 

Studentské číslo Jméno a příjmení Ročník Obor