Pedagogická fakulta - homepage

Katedra pedagogiky a psychologie

O katedře

Studium

Aktivity katedry

Psychologická laboratoř

Projekty

Výzkumná a tvůrčí činnost

 

Další katedry PF JU

 

     

Katedra pedagogiky a psychologie

Publikační činnost

prof. PaedDr. Iva Stuchlíková, CSc.

Mazehóová, Y.; Stuchlíková, I. Anxiety of future teachers - self-report and projective data.. Book of Abstracts 11th Biennial Conference EARLI. 447-448. 2005. Nicosia, Kypr, Nicosia, Kypr, University of Cyprus. 9963-607-65-9.

Stuchlíková, I. Psychologické aspekty vzdělávání učitelů 1.stupně ZŠ. Příprava učitelů a aktuální proměny v základním vzdělávání. 6. 14-19. 2005. České Budějovice, České Budějovice, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicících - Pedagogická fakulta. 80-7040-789-1.

Stuchlíková, I. Implicitní znalosti a intuitivní pojetí v pedagogické praxi. Od implicitních teorií výuky k implicitním pedagogickým znalostem. 8. 9-16. 2005. Brno, Paido, edice pedagogické literatury. 80-7315-092-1.

Stuchlíková, I. Zvládání emočních problémů školáků. 176. 2005. Praha, Portál. 80-7178-534-2.

Stuchlíková, I. Motivational structure and implicit motives of future teachers.. Book of Abstracts 11th Biennial Conference EARLI. 147-148. 2005. Nicosia, Kypr, Nicosia, Kypr, University of Cyprus. 9963-607-65-9.

Stuchlíková, I. Intuitivní koncepce žáků a učitelů očima Torffa a Stenberga.. Od implicitních teorií výuky k implicitním pedagogickým znalostem.. 4. 87-90. 2005. Brno, Paido, edice pedagogické literatury. 80-7315-092-1.

Stuchlíková, I. Emotional intelligence (Schultze, R., Roberts, R. D.). Československá psychologie. 493. 593-595. 2005. Praha, Academia. 0009-062X.

Stuchlíková, I.; Hagtvet, K.; Man, F. Dotazník k měření afektivních stavů: konfirmační faktorová analýza krátké české verze. Československá psychologie. XLIX(5), 11. 459-469. 2005. Academia. 0009-062X.

Stuchlíková, I.; Mazehóová, Y.; Kouřilová, J. Porovnání projektivních a dotazníkových dat u měření úzkosti.. 2005. IV. konference Kvalitativní přístup ve ve vědách o člověku, Olomouc.

Havelka, P.; Prokešová, L.; Stuchlíková, I.; Man, F. Model výkonových cílů ve vztahu k atribučnímu stylu. Pedagogická orientace. 2004(3), 6. 92-97. 2004. Brno, Česká pedagogická společnost. 1211-4669.

Man, F.; Stuchlíková, I.; Řepka, E. What is the effect of teachers' reference - norm orientation on Fear of Failure in the Elementary School. Star 2004 Stress and Anxiety Research Society Conference - Book of Abstracts. 251. 83. 2004. University of Amsterdam, Amsterdam, SCO-Kohnstamm Institut. without lable.

Stuchlíková, I. Motivational structure related to fear of failure. Star 2004 Stress and Anxiety Research Society Conference - Book of Abstracts. 251. 142. 2004. University of Amsterdam, Amsterdam, SCO-Kohnstamm Institut. without lable.

Stuchlíková, I.; Mazehoová, Y. Anxiety in volunteers: One of their motives for volunteering?. ADAPTED PHYSICAL ACTIVITIES - EUROPEAN DIMENSIONS. 14. 29-32. 2004. České Budějovice, České Budějovice, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicících- Pedagogická fakulta. 80-7040-676-3.

Havelka, P.; Prokešová, L.; Stuchlíková, I.; Man, F. Vývoj a předběžná validizace české verze dotazníku zjišťování výkonových a učebních tendencí. Sborník referátů 11. konf. ČAPV 2003. 111. 1-7. 2003. Brno, Brno, Paido-edice pedagogické literatury. 80-7315-046-8.

Man, F.; Řepka, E.; Stuchlíková, I. Does Teachers Reference-Norm Orientation Reduce Anxiety and Fear of Failure in Pupils at Elementary School?. Star 2003 Stress and Anxiety Research Society - Book of Abstracts. 241. 126. 2003. Lisabon, Lisabon, Universidade Lusófona de Humanidades e tecnologias.

Man, F.; Stuchlíková, I. Diagnostik von Motivation und Selbstkoncept. Československá psychologie. XLVII(5), 2. 479-480. 2003. Praha, academia. 0009-062X.

Man, F.; Stuchlíková, I. Afiliační motiv. Poznámky k anketě: K problémom kultivácie integrovanej osobnosti na prahu 21. storočia.. 1(1), 2. 74-75. 2003. Bratislava, Ústav experimentální psychologie SAV. 80-88910-12-9.

Man, F.; Stuchlíková, I. Flow a některé další motivační koncepty. Sociálne procesy a osobnosť 2002. 511. 193-203. 2003. Stará Lesná, Košice, Spoločenskovedný ústav SAV. 80-967621-7-6.

Mazehoová, Y.; Stuchlíková, I. Anxiety as Motivaton for Volunteerism. Star 2003 Stress and Anxiety Research Society - Book of Abstracts. 241. 158. 2003. Lisabon, Lisabon, Universidade Lusófona de Humanidades e tecnologias.

Stuchlíková, I. Sebeposuzování hněvu u represorů. Sociální procesy a osobnost. 5. 260-264. 2003. Pavlov, Brno, Psychologický ústav FF MU Brno. 80-86633-09-8.

Stuchlíková, I.; Bína, D. Student teachers' understanding of reacher profession. Improving Learning, Fostering the Will to Learn - Abstracts. 101. 506. 2003. Padova, Padova, CLEUP, Via G. Belzoni, 118/3. 88-7178-975-X.

Stuchlíková, I.; Janík, T. Projection Technique and Concept Mapping: Supportive Tools for Reflection of Pedagogical Knowledge. Improving Learning, Fostering the Will to Learn - Abstracts. 101. 590. 2003. Padova, Padova, CLEUP, Via G. Belzoni, 118/3. 88-7178-975-X.

Stuchlíková, I.; Kindlmann, P. Anger and Cardiovascular Reactivity to Mental Stress - a Differential Equation Model. Star 2003 Stress and Anxiety Research Society - Book of Abstracts. 241. 31. 2003. Lisabon, Lisabon, Universidade Lusófona de Humanidades e tecnologias.

Stuchlíková, I.; Man, F. Hněv a výraz hněvu. Agrese, identita, osobnost. 24. 134-157. 2003. Brno, SCAN-Psychol. ústav AV ČR. 80-86620-06-9.

Stuchlíková, I.; Man, F. Negative affect and motivational structure of alcohol drinking. Star 2003 Stress and Anxiety Research Society - Book of Abstracts. 241. 87. 2003. Lisabon, Lisabon, Universidade Lusófona de Humanidades e tecnologias.

Stuchlíková, I.; Man, F. Poznámky k anketě: K problémom kultivácie integrovanej osobnosti na prahu 21. storočia. Poznámky k anketě: K problémom kultivácie integrovanej osobnosti na prahu 21. storočia.. 1(1), 3. 71-73. 2003. Bratislava, Ústav experimentální psychologie SAV. 80-88910-12-9.

Cox, W.; Schippers, G.; Klinger, E.; Skutle, A.; Stuchlíková, I.; Man, F.; King, A.; Inderhaug, R. Motivational Structure and Alcohol Use of University Students across Four Nations. Journal of Studies on Alcohol. 63(3), 6. 280-285. 2002. Center of Alcohol Studies by Alcohol Research Documentation, Inc., Rutgers,The State University of New Jersey, Piscataway. 0096-882X.

Man, F.; Stuchlíková, I. Motivation und Persönlichkeit. Interaktionen Psychischer Systeme. Československá psychologie. 46(4), 3. 380-382. 2002. Praha, academia. 0009-062X.

Man, F.; Stuchlíková, I.; Prokešová, L. Flow a vyučování: vývoj krátké a spolehlivé škály. Výzkum školy a učitele.. 200214. 1-13. 2002. Praha, Praha, UK. 80-7290-089-7.

Stuchlíková, I. Základy psychologie emocí.. 232. 2002. Praha, Portál. 80-7178-553-9.

Stuchlíková, I. Vyjadřování hněvu a kardiovaskulární reaktivita. Sociální procesy a osobnost 2001. 8. 100-107. 2002. Brno, Brno, SCAN. 80-86620-04-2.

Stuchlíková, I.; Bongard, B.I.; Absi, A. Domain Specific Anger Expression Patterns and Blood Pressure in Three Nations. Anger Expression Style and Cardiovascular Reactivity: Effects of Moderating Variables. 251. CD. 2002. Singapore, Singapore, ICAP Singapore.

Stuchlíková, I.; Man, F. Hněv a výraz hněvu. Agrese, identita, osobnost.. 23. 108-130. 2002. Brno, SCAN-Psychol. ústav AV ČR.

Stuchlíková, I.; Man, F. Do Repressors Have Biased Self-Report of Anger Expressions?. Star 2002. 231. 139-139. 2002. Melbourne, Melbourne, Kathleen A Moore Deakin University Melbourne. 80-86620-04-2.

Bongard, S.; Stuchlíková, I.; Muller-Staske, M.; Man, F. Anger Expression, Areas of Life and Blood Pressure in Women. Book of Abstracts from the 22nd STAR International Conference. 1(1), 39-40. 2001. Španělsko, Palma de Mallorca, Balearic Islands University.

Krejčí, M.; Stuchlíková, I. Emotional determinants of Educational Process - Model of a Research Project. Proceedings of the 88th Session of the INDIAN SCIENCE CONGRESS section of Psychology and Educational Sciences. 12. 148-149. 2001. New Delhi, New Delhi, Indian Science Congress.

Krejčí, M.; Stuchlíková, I. Emotional determinants of Educational Process - Model of a Research Project.. 88th Indian science Congress, Section of Psychology and Educational Sciences - Child Health and Human Development. 884. 231-234. 2001. Delhi Univerzity, Delhi,India, Delhi Univerzity.

Stuchlíková, I.; Man, F. Is Anger Expression Associated by Repressive Coping Style?. Book of Abstracts from the 22nd STAR International Conference. 1(1), 210-211. 2001. Palma de Mallorca, Španělsko, Balearic Islands University.

Man, F.; Mareš, J.; Stuchlíková, I. Paradoxní účinky učitelových motivačních postupů. Pedagogika. 50(3), 12. 224-235. 2000. Praha. 3330-3815.

Man, F.; Stuchlíková, I. The devolopment and validation of the Czech form of the state-trait anger expression inventory. STAR Abstracts. 21(1), 1. 97. 2000. Bratislava, Bratislava, Ústav experimentální psychologie SAV. 80-88982.

Stuchlíková, I. Trait Anxiety and Perceptual Distortion. Studia Psychologica. 42(1-2), 6. 55-60. 2000. SK. 0039-3320.

Stuchlíková, I.; Man, F. Action versus state orientations as a mechanism influencing sport performance. Studia Kinantropologia. 1(1), 9. 65-73. 2000. České Budějovice. 1213-2101.

Stuchlíková, I.; Man, F.; Mareš, J. Teachers´approaches (expectations) to gifted and non-gifted students. 7th Workshop on Achievement and Task Motivation. 1(1), 2. 94-95. 2000. Leuven, Belgie, Belgie, KU Leuven.

Stuchlíková, I.; Vaníček, J. Vliv učitelova vymezení hodnotící situace na podvádění žáka. Cesty k lidské moudrosti a dokonalosti. 12214-218. 2000. PF JU České Budějovice, České Budějovice, České Budějovice. 80-7040-444-2.

Cox, W.; Klinger, E.; Schippers, G.; Skutle, A.; Stuchlíková, I. High Risk Alcohol Use and Motivational Structure of American, Czech, Dutch, and Norwegian College Students. Cultural Diversity and European Integration - abstracts book. 11. 118. 1999. University of Graz, Austria, Graz, University of Graz.

Stuchlíková, I. Motivační struktura alkoholově závislých v porovnání se vzorkem populace.. Československá psychologie. 43(3), 0. 193. 1999. 0009-062X.

Stuchlíková, I. Motivational Structure of State and Action Oriented Alcoholics.. Studia Psychologica. 41(1), 0. 63. 1999. 0039-3320.

Stuchlíková, I. Dotazník motivační struktury - srovnávací studie českých a amerických studentů.. Československá psychologie. 42(1), 0. 206. 1998. 0009-062X.

Klinger, E.; Man, F.; Stuchlíková, I. Současné vybrané teorie motivace. Československá psychologie. 41(4), 14. 415-428. 1997. 0009-062X.

Man, F.; Stuchlíková, I. Kognitivní a motivační aspekty praktické inteligence.. Praktická inteligencia. 82-103. 1997. Bratislava, Ústav experimentálnej psychológie SAV. 80-967228-8-3.

Man, F.; Stuchlíková, I.; Hodapp, V. Česká verze německého inventáře zkouškové úzkosti (TAI-G): Faktorová struktura a základní psychometrické údaje. Československá psychologie. 41(1), 347-359. 1997. 0009-062X.

Mareš, J.; Man, F.; Prokešová, L.; Stuchlíková, I. Problémy žáků ve škole z pohledu učitelů.. Pedagogika. 47(4), 346-354. 1997. 3330-3815.

Man, F.; Stuchlíková, I.; Filo, P. Perspektivní orientace, výkonová motivace a zkoušková úzkost. Sborník k 60. výročí časopisu Psychologie. 309-324. 1996. Brno, Psychologický ústav. 80-902089-0-8.

Stuchlíková, I. Anxiety in Visual Perception.. Anxiety, Stress, and Coping. 9(1), 0. 87. 1996. 1061-5806.

Stuchlíková, I. Vzájemné vztahy kognitivních a emocionálních procesů.. Československá psychologie. 40(1), 0. 128. 1996. 0009-062X.

Stuchlíková, I. Vzájemné vztahy kognitivních a emocionálních procesů. Československá psychologie. 40(1), 128-136. 1996. 0009-062X.

Stuchlíková, I.; Man, F.; Kindelmann, P. Anxiety in Visual Perception. Anxiety, Stress, and Coping. 9(1), 87-103. 1996. 1061-5806.

Man, F.; Stuchlíková, I.; Kindelmann, P. Trait-State Anxiety, Worry, Emotionality, and Self-Condifende in Top-Level Soccer Players. The Sport Psychologist. 9(1), 212-224. 1995. 0888-4781.

Stuchlíková, I. Ambiguity processing in stressful situation.. Studia Psychologica. 37(1), 0. 187. 1995. 0039-3320.

Stuchlíková, I. Ambiguity processing in stressful situation. Studia psychologica. 37(1), 187-189. 1995. 0039-3320.

Man, F.; Stuchlíková, I.; Blahuš, P. A confirmatory approach to sport anxiety. Acta Universitatis Carolinae, Kinanthropologica. 30(1), 21-27. 1994. 0323-0511.

Stuchlíková, I. Hněv jako stav a jako rys.. Československá psychologie. 38(1), 0. 220. 1994. 0009-062X.

Stuchlíková, I.; Man, F.; Blahuš, P. A confirmatory approach to sport anxiety. Acta Universitatis Carolinae, Kinathropologica. 30(1), 21-27. 1994. 0323-0511.

Stuchlíková, I.; Man, F.; Spielberger, C. Hněv jako stav a jako rys. Československá psychologie. 38(1), 220-227. 1994. 0009-062X.

Řepka, E.; Man, F.; Stuchlíková, I.; Hošek, V. The Sport Anxiety Scale (SAS) Czech Form. Acta Universitatis Carolinae, Kinanthropologica. 29(2), 15-28. 1993. 0323-0511.

Stuchlíková, I.; Man, F. Heuristic Competence. A Czech version of the Questionnaire. Studia psychologica. 35(4-5), 356-357. 1993. 0039-3320.

 

Formátovat stránku pro tisk

 

Další katedry PF JU ]

[ Jihočeská univerzita ] [ Pedagogická fakulta ]

 

© 2001 Martin Toman