Pedagogická fakulta - homepage

Katedra pedagogiky a psychologie

O katedře

Studium

Aktivity katedry

Psychologická laboratoř

Projekty

Výzkumná a tvůrčí činnost

 

Další katedry PF JU

 

     

Katedra pedagogiky a psychologie

Okruhy k SZZ z pedagogiky a psychologie

 

Obor Přírodovědná a ekologická výchova

 

 

Bakalářské učitelské obory

(obory "se zaměřením na vzdělávání")

Zkušební okruhy pro bakalářské SZZ - pedagogika

Zkušební okruhy pro bakalářské SZZ - psychologie

 

 

Magisterské učitelské obory

(učitelství pro 1. stupeň ZŠ, dobíhající pětileté učitelské obory)

Studenti, kteří si vedli po dobu studií profesní portfolio a předloží ho u státní závěrečné zkoušky, budou zohledněni při zkoušení v praktické části státnicových okruhů. Ke státní závěrečné zkoušce z pedagogiky a psychologie přinese každý student vypracovaný seznam prostudované odborné literatury.

 

 

Navazující magisterské (dvouleté) učitelské obory

NMgr. učitelské obory pro 2. st. ZŠ

NMgr. učitelství pro SŠ

Dvouoborové studium Učitelství psychologie (např. PSYCHn-VKZn, TVn-PSYCHn)

 

 

Formátovat stránku pro tisk

 

Další katedry PF JU ]

[ Jihočeská univerzita ] [ Pedagogická fakulta ]

 

© 2001 Martin Toman