Pedagogická fakulta - homepage

Katedra slovanských jazyků a literatur

 

Oddělení ruského jazyka a literatury

 

Oddělení ruského jazyka a literatury

Aktuality

Seznam vyučujících

Konzultační hodiny

Vyučované předměty

Informace pro uchazeče

Nabídka stipendií

Směrnice vedoucí oddělení ruského jazyka a literatury

Metodické pokyny pro vypracování a odevzdání bakalářské práce

 

Další katedry PF JU

 

Vyučované předměty

 

Cizí jazyky pro evropský a mezinárodní obchod - ruský jazyk

 • Korektivní fonetika ruštiny I., II.
 • Ruština - analýza textu I., II.
 • Ruština - gramatická cvičení I., II.
 • Ruština - komunikační strategie I., II.
 • Ruština - jazykové repetitorium I., II.
 • Vybrané kapitoly z dějin ruské kultury I., II.
 • Kontury vývoje ruské literatury
 • Ruské kulturologické kapitoly
 • Administrativně - právní ruština
 • Hospodářský zeměpis Ruska a východních zemí
 • Politický zeměpis Ruska a východních zemí
 • Dějiny Ruska a východních zemí I., II.
 • Ruština - překladatelská propedeutika
 • Syntaktická cvičení I., II.
 • Obchodní ruština I., II.
 • Ruština-praktický překlad I. (cvičení)
 • Základy lexikologie
 • Aktuální informace o Rusku I., II.
 • Korespondence v ruštině
 • Seminář k bakalářské práci I., II.
 • Praxe (souvislá)
 • Ruský jazyk
 • Evropské a obchodní právo
 • Sociální a regionální geografie
 • Základy stylistiky
 • Ruština v právních a ekonomických textech

 

 

Formátovat stránku pro tisk

 

Katedra slovanských jazyků a literatur - Oddělení ruského jazyka a literatury ]

Další katedry PF JU ]

[ Jihočeská univerzita ] [ Pedagogická fakulta ]

© 2015–2019 KSJL PF JU       správa webu: Martin Toman