Pedagogická fakulta - homepage

Katedra slovanských jazyků a literatur

 

Oddělení ruského jazyka a literatury

 

Oddělení ruského jazyka a literatury

Aktuality

Seznam vyučujících

Konzultační hodiny

Vyučované předměty

Informace pro uchazeče

Nabídka stipendií

Směrnice vedoucí oddělení ruského jazyka a literatury

Metodické pokyny pro vypracování a odevzdání bakalářské práce

 

Další katedry PF JU

 

Publikační činnost

doc. PaedDr. Zdeňka Matyušová, Ph.D.

Matyušová, Z.:Nekonečné vzpomínky v prózách Františka Kožíka. In: Kontexty literární vědy VIII. (kolektivní monografie). Brno 2018, s. 40-49, ISBN 978-80-263-1426-4.

Matyušová, Z.: Čisté kamínky dětské duše. In: Opera Slavica, roč. 27, č. 3, s. 37-45, Brno 2017, ISSN 1211-7676.

Matyušová, Z.: Faksimile skvostného rukopisu Simeona Polockého. In: Slavica Litteraria, roč. 20, č. 2, s. 139-142, BRNO 2017, ISSN 1212-1509.

Matyušová, Z.: O některých aspektech ruské vesnické prózy 20. století. In: Kontexty literární vědy VII. (kolektivní monografie). Brno 2017, s. 57-66, ISBN 978-80-263-1304-5.

Matyušová, Z.: Poetické miniatury Viktora Astafjeva. Schidno-evropejskij slovjanskij universitet. Uzhgorod 2017, s. 6-12, ISBN 978-617-7404-37-7.

Matyušová, Z.: Klíčové problémy současné slavistiky (kolektivní monografie - oponentský posudek). FF MU Brno 2017, 223 s.

Matyušová, Z.: Jasmínové květy z antických zahrad. In: Kontexty literární vědy VI. (kolektivní monografie). Brno 2016, s. 93-101, ISBN 978-80-263-0737-2.

Matyušová, Z.: Indoevropská lingvistika a klasická filologie. Opera slavica, XXVII., č. 2, Brno 2016, s. 65-71, ISSN 1211-7676.

Matyušová, Z.: Rassužděnije ob argumentach formy. In: Lingua viva, roč. 12, č. 22, 2016, s. 76-79. ISSN 1801-1489.

Matyušová, Z.: Z klenotnice staroruského písemnictví. In: Aktuální problémy současné slavistiky (jazyk-kultura-politika). Brno 2015, s. 149-158, ISBN 978-80-905336-5-3.

Matyušová, Z.: O aktuální problematice současné ruské konfliktologie. In: Novaja rusistika, roč. 8, č. 1, Brno 2015, s. 69-71. ISSN 1803-4950.

Matyušová, Z.: Náhled do mezinárodního slavistického života. In: Slavica litteraria, roč. 18, č. 1, Brno 2015, s. 220-227. ISSN 1212-1509

Matyušová, Z.: Svoboda člověka jako nejvyšší hodnota literární tvorby Vladimíra Solouchina. In: Revitalizace hodnot: umění a literatura II., Brno 2015, s. 455-461. ISBN 978-80-263-0909-3.

Matyušová, Z.: Bolonskij proces: ekvivalentnosť i nostrifikacija diplomov. ANTRO, roč.16, č. 1, 2015, Permská státní univerzita (Rusko), s. 24-36. ISSN 2226-5678.

Matyušová, Z.: Obraz čeloveka v belletristike Viktora Astafjeva. In: Rossija i russkij čelovek v vosprijatiji slavjanskich narodov. Institut slavjanovedenija Rossijskoj Akademiji nauk, Moskva 2014, s. 532-540. ISBN 9785000870310.

Matyušová, Z.: Magické prózy Vasilije Bělova. In: Opera Slavica, roč. 24, č. 1, Brno 2014, s. 34-38. ISSN 1211-7676.

Matyušová, Z.: Vremja potěrjannych kryľjev (razdum´je o Vladimire Solov´jove). In: Novaja rusistika, roč. 7, č. 1, Brno 2014, s. 85-94. ISSN 1803-4950.

Matyušová, Z.: Ústní cizojazyčné vyjadřování jako produktivní řečová dovednost. In: Cudzie jazyky - súčasnosť a perspektívy. Bratislava 2014, s. 62-66. ISBN 978-80-8054-607-6.

Matyušová, Z.: Rozmanitosti života Sergeje Zalygina. In: Kontexty literární vědy. Brno 2014, s. 119-130. ISBN 978-80-263-0737-2.

Matyušová, Z. - Andrunik, A.: Upravlenije konfliktami (konspekt lekcij). Perm - Rusko, 2014, 250 s., ISBN 978-5-398-01095-4.

Matyušová, Z. - Andrunik, A.: Upravlenije konfliktami (praktikum). Perm - Rusko, 2014, 169 s., ISBN 978-5-398-01084-8.

Matyušová, Z.: Oblik lyrizovannoj prozy Jevgenija Nosova (opyt portreta pisatelja i tvorčestva). In: Novaja rusistika, roč. VI., č. 2, Brno 2013, s. 57-65, ISSN 1803-4950.

Matyušová, Z.: Lidství jako dominantní hodnota próz Viktora Astafjeva. In: Revitalizace hodnot: Umění a literatura. Brno 2013, s. 277-284. ISBN 978-80-263-0379-4.

Matyušová, Z.: Skutky svatých apoštolů. In: Slavica Nitriensia, Nitra 2013, roč. 2., č. 1, s. 73-78, ISSN 1338-7464.

Matyušová, Z.: Duchovnyje "meditaciji" nad žizn´ju i čelovekom. In: Slavica Litteraria, roč. 2., č. 15, Brno 2012, s. 169-176. ISSN 1212-1509.

Matyušová, Z.: Čelovečeskoje i chudožestvennoje poslanije Viktora Astafjeva. In: Novaja rusistika, roč. IV., č. 1, Brno 2012, s. 37-45. ISSN 1803-4950.

Matyušová, Z.: Pastorální idyla a zpovědní intonace v prózách Viktora Astafjeva. In: Kultúra a súčasnosť, č. 12, Nitra 2012, s. 86-93. ISBN 978-80-558-0150-6.

Matyušová, Z.: Slované v neslovanských zemích. In: Opera slavica, XXII, č. 1, Brno 2012, s. 58-60. ISSN - 1211-7676.

Matyušová, Z.: Slavistika na počátku třetího tisíciletí. In: Novaja rusistika, roč. IV., č. 2, Brno 2011, s. 100-105. ISSN 1803-4950.

Matyušová, Z.: Ruština jako jinoslovanský jazyk. In: Novaja rusistika, roč. IV, č. 1, 2011, s. 98-101. ISSN 1803-4950.

Matyušová, Z.: V hlubinách zamyšlení a poetických vzpomínek. In: Opera Slavica, XX., č. 3, 2010, s. 8-18. ISSN - 1211-7676.

Matyušová, Z.: N. V. Gogol: Bytí díla v prostoru a čase (studie o živém svědectví) - oponent. posudek. In: Litteraria humanitas, XV, Brno 2010, 480 s. ISBN 978-80-7399-197-5.

Matyušová, Z.: Prohlubování komunikačních dovedností při analýze ruského uměleckého textu. In: Cudzie jazyky v Európskej únii. Zborník CD, 30.3.2010, Bratislava 2010. ISBN 978-80-8054-499-7.

Matyušová, Z.: Slovanské jazyky - aspekty výzkumu. In: Opera Slavica, roč. XX, č. 1, Brno 2010, s. 48-50. ISSN 1211-7676.

Matyušová, Z.: Textová mozaika (materialy dlja čtenija na russkom jazyke). PF JU České Budějovice, 2010, 128 stran, ISBN 80-7040-760-3

Matyušová, Z.: Krajina dětství v příbězích Anatolije Alexina. In: Od teorie jazyka k praxi komunikace, IV, 2010, s. 130-135. ISBN 978-80-7394-204-5.

Matyušová, Z.: Slavistická konference v Minsku. Lingua viva, č. 10, 2010, s. 68-70. ISSN 1801-1489.

Matyušová, Z.: Osobnosti ruských spisovatelů v dialogu kultur. In: Zošity, č. 14, 2010, s. 171-172. ISBN 978-80-8094-703-3.

Matyušová, Z.: Derevenskij roman 60 - 70 gg. XX veka v slavjanskich literaturach. In: Slavističeskije čtenija, Sankt-Petěrburg 2009, s. 108-116. ISBN 978-5-8465-1007-4.

Matyušová, Z.: Charakternyje kontury russkoj prozy o derevnje. In: Literatúra v kontexte kultúry 20. storočia. Banská Bystrica 2009, s. 70-77. ISBN 978-80-8083-865-2.

Matyušová, Z.: Mezinárodní náhled na budoucnost rusistiky. Opera Slavica, 3, 2009, s. 59-63. ISSN 1211-7676.

Matyušová, Z.: Mnogolikaja poezija V. A. Žukovskogo (Essej o značeniji russkogo preromantika). Slavica Litteraria, 12, 2009, č. 2, s. 83-91. ISSN 1212-1509.

Matyušová, Z.: Z malířské palety Vasilije Surikova. In: Minerva V, 2009, č. 5, s. 314-320. ISSN 1803-3873.

Matyušová, Z.: Za tajemstvím dětské duše (Anatolij Alexin). In: Cizí jazyky, č. 2, 2009, s. 56-59. ISSN 1210-0811.

Matyušová, Z.: Chudožestvennyje i cennostnyje istočniki russkoj derevenskoj prozy. In: Novaja rusistika, č. 2, s. 21-34, Brno 2009. ISSN 1803-4950.

Matyušová, Z.: Ruská literatura XIX. století v kontextu evropských literatur (osobnosti a dialog literatur - M. Zahrádka). In: Lingua viva, 2009, č. 8, s. 85-86. ISSN 1801-1489.

Matyušová, Z.: Italští slavisté na mezinárodní konferenci v Ochridu. In: Opera Slavica 1, 2009, s. 46-47. ISSN 1211-7676.

Matyušová, Z., Lisový, I.: Kalendář 2009 pro milovníky antiky. České Budějovice-Ostrava, 2008, 378 s.

Matyušová, Z.: Pohádkový svět ruského folkloristy A. N. Afanasjeva. In: Česká slavistika 2008, Brno-Praha 2008, s. 167-174. ISBN 978-80-87192-00-9.

Matyušová, Z.: Analytická četba ruského textu a jeho tvůrčí interpretace. In: Od teorie jazyka k praxi komunikace III. České Budějovice 2008, s. 89-95. ISBN 978-80-7394-110-9.

Matyušová, Z.: O perspektivách výuky ruského jazyka a literatury v nové Evropě. In: Novaja rusistika, č. 1, s. 95-99, Brno 2008. ISSN 1803-4950.

Matyušová, Z.: Literární šlépěje v paměti a proudu času. In: Novaja rusistika, č. 1, s. 103-104, Brno 2008. ISSN 1803-4950.

Matyušová, Z.: Slovenské studie o ruské moderně a avantgardě. Opera Slavica XVIII (8), č. 1, Brno 2008, s. 54-55. ISSN 1211-7676.

Matyušová, Z.: Miscellanea russica terminologica. Abecední průvodce světem ruské každodenní kultury 19.-20. století. České Budějovice 2008, 181 s. ISBN 978-80-254-1882-6.

Matyušová, Z.: Motiv domova v próze Viktora Astafjeva. In: Literatura a filozofie (Zdeněk Mathauser). Kolektivní monografie. Brno 2008, s. 87-94, ISBN 978-80-210-4546-0.

Matyušová, Z.: Atributy prozaického vypravěčství Viktora Astafjeva. In: Slavistika dnes. Kolektivní monografie. Brno 2008, s. 95-102. ISBN 978-80-210-4545-3.

Matyušová, Z.: Jarmila Loukotková a její románové světy. In: CD-ROM Antický starověk. Ostrava 2008, s. 225-231, ISBN 978-80-7368-480-8.

Matyušová, Z.: Obrázkový atlas starověkých civilizací (Neil Morris). In: CD-ROM Antický starověk. Ostrava 2008, s. 201, ISBN 978-80-7368-480-8.

Matyušová, Z.: Město: vzrušující cesta časem (Nicholas Harris). In: CD-ROM Antický starověk. Ostrava 2008, s. 205, ISBN 978-80-7368-480-8.

Matyušová, Z.: Ellada boga Dionisa. In: G. Hellas-I. Lisový: Ellada boga Dionisa. Athény 2008, 192 s.

Matyušová, Z.: Lexikon římských císařů. In: In: CD-ROM Antický starověk. Ostrava 2008, s. 171-172, ISBN 978-80-7368-480-8.

Slovník rusko-českých literárních vztahů (M. Zahrádka a kol.). Ústí nad Orlicí 2008, 320 s. ISBN 978-80-7405-005-3.

Matyušová, Z.: Pansophia Russica illustrata, 3. Abecední průvodce světem ruské kultury a techniky 19. - 1. poloviny 20. stol. (spoluautor I. Lisový). Jihočeská univerzita, České Budějovice 2008, 164 s. ISBN 978-80-7394-000-3.

Matyušová, Z.: K problematice kreativní práce s kulturologickým textem. Slavističeskije čtenija VIII, Sankt-Peterburg, 2007, s. 180-187, ISBN 978-5-8465-0713-5.

Matyušová, Z.: Trýznivé reminiscence ve válečné próze Viktora Astafjeva. In: Od teorie jazyka k praxi komunikace II. České Budějovice 2007, s. 31-37. ISBN 978-80-7394-060-7.

Matyušová, Z.: Genologické kontury prozaické tvorby Viktora Astafjeva. Studia Methodologica, č. 20, 2007, s. 80-88, ISBN 978-966-07-0995-9.

Matyušová, Z.: Prozaik s nezamenimoj čelovečnoj i literaturnoj dušoj. In: Sosyal Bilimler Dergisi, Isparta, Turkiye, 2007, č. 13, s. 365-373, ISSN 1300-9435.

Matyušová, Z.: Chersoneso, cittá nella Tauride selvaggia. In: Minerva III., 3, 2007, s. 197-198, ISBN 978-80-7394-022-5.

Matyušová, Z.: Pocta Evě Mrhačové. K životnímu jubileu doc. E. Mrhačové, děkanky FF OU. In: Minerva III., 3, 2007, s. 186, ISBN 978-80-7394-022-5.

Matyušová, Z.: Rerum historiae Graecae et Romanae investigatorum Bohemicorum J. Burian, J. Češka, R. Hošek, A. Kolář et P. Oliva bibliographia. In: Minerva III., 3, 2007, s. 202-203, ISBN 978-80-7394-022-5.

Matyušová, Z.: Na vítané návštěvě v duchovní krajině ruské literatury. In: Slavica Litteraria X, 10, Brno 2007, s. 173-175, ISBN 978-80-210-4274-2.

Matyušová, Z.: Priroda i čelovek v "Poslednem poklone" Viktora Astafjeva. In: "Mir russkogo slova i russkoje slovo v mire". Sovremennaja češskaja rusistika. XI Kongress MAPRJAL. Varna, Bulharsko, 2007, str. 149-152. ISBN 978-80-86845-76-0.

Matyušová, Z.: Literaturnyje vozvraščenija. Výběr překladů z české beletrie a publicistiky. Jihočeská univerzita, České Budějovice 2007, 111 s. ISBN 978-80-7040-942-8.

Matyušová, Z.: Pansophia Russica illustrata, 2. Abecední průvodce světem ruské kultury a techniky 19. - 1. poloviny 20. stol. (spoluautor I. Lisový). Jihočeská univerzita, České Budějovice 2007, 205 s. ISBN 978-80-7040-955-8.

Litterae et artes - slovník základních pojmů z antické literatury a umění (kolektiv autorů). Brno 2006. ISBN 80-7302-054-8.

Matyušová, Z.: Kodex víry a lidského svědectví. Minerva II., 2006, 2, s. 56-59, ISBN 80-7040-877-4.

Matyušová, Z.: Lingua Viva - nový odborný časopis na Jihočeské univerzitě. Jihočeská univerzita, 2006, 2, s. 43, ISSN 1801-1489.

Matyušová, Z., Lisový, I.: Pansophia Russica illustrata, 1. Abecední průvodce světem ruské kultury a techniky 19. - 1. poloviny 20. stol. Jihočeská univerzita, České Budějovice, 2006, 250 s. ISBN 80-7040-850-2.

Matyušová, Z.: Amfora. Amfora, 2005, 2, ISBN 80-7040-761-1.

Matyušová, Z.: Antika v tvorbě Vasilije Andrejeviče Žukovského. Minerva I., 2005, 1, s. 38-47, ISBN 80-7040-877-4.

Matyušová, Z.: Fenomén ruské prózy s vesnickou tematikou v proměnách času. Narativni vimiri literaturi XIII, 2005, 1, s. 281-288.

Matyušová, Z.: Poetičeskaja samobytnosť prozy A. P. Čechova. Lingua Viva I., 2005, 1, s. 41-50, ISSN 1801-1489.

Matyušová, Z.: Slovo úvodem. Lingua Viva I., 2005, 1, s. 5-6, ISSN 1801-1489.

Matyušová, Z.: Z dějin vědy o antickém starověku, 1. Antická civilizace v obraze vědeckého a uměleckého zpracování. Minerva I., 2005, 1, s. 106-107, ISBN 80-7040-877-4.

Matyušová, Z.: Slovo úvodem. Lingua Viva II., 2005, 2, s. 5-6, ISSN 1801-1489.

Matyušová, Z.: Ščedraja palitra gelikonskich muz (Lisový, I.). In: Amfora, č. 2, 2005, s. 144-145. ISBN 80-7040-761-1.

Matyušová, Z.: Textová mozaika (materialy na russkom jazyke). 2. vyd., 2005, 131 s., 80-7040-760-3.

Matyušová, Z.: Aleksandr Blok i nemeckaja kultura. Novalis, Heine, Nietzsche, Wagner (Gyöngyösi M.). In: Germanoslavica, 15, 2004, č. 2, s. 232-233. ISSN 1210-9029.

Matyušová, Z.: Gelios - lučezarnyj bog. Sbornik očerkov ob antičnoj kulture (Vellas, G.Ja.). In: Menerva, VI, 2004, č. 7, s. 116-117. ISBN 80-86410-51-X.

Matyušová, Z.: Antické motivy v poezii Gavrily Romanoviče Děržavina. In: Menerva VI, 2004, č. 7, s. 71-81. ISBN 80-86410-51-X.

Matyušová, Z.: Vzácný Onfimův rukopis. Čtenář 56 (7-8), 2004, s. 264-265, 0011-2321.

Matyušová, Z.: Osobitá temperatura próz Viktora Astafjeva. In.: Slavističeskije čtenija - V, 2004, s. 157-161, 5-8465-0277-6.

Matyušová, Z. Masterstvo slova (k 100-letiju so smerti A. P. Čechova). Opera Slavica. Slavistické rozhledy, XIV (1), s. 40-42. 1211-7676. 2004.

Matyušová, Z. Lyrická tónina próz Viktora Astafjeva. 169 s., 2004.

Matyušová, Z. Viktor Astafjev. Cizí jazyky, 47 (3), s. 98-99, 2003-2004. 1210-0811.

Matyušová, Z. Sledy v duše i v žizni (pamjati Jevgenija Nosova). Studia Methodologica, 11 (13), s. 151-154, 2003. 966-526-303-6.

Matyušová, Z. Síla lyrické výpovědi (o próze Viktora Astafjeva). In: Slovanský romantismus - estetično genologických kategórií. Banská Bystrica 2003, s. 89-97. 80-969029-9-7.

Matyušová, Z. Russkije literaturno-kuľturnyje teksty dlja čtenija (Čítanka ruských literárně-kulturních textů). Fraus, Plzeň. 69 s., 2003. 80-7238-285-3.

Matyušová, Z. Cestou k člověku (Viktor Astafjev a jeho doba).. 162 s.. 2003. Nitra, FF UKF. 80-8050-584-5.

Matyušová, Z. Život Antonije Sijského (úvaha o originálním staroruském rukopisu). Studia Methodologica, 9 (11), s. 47-50, 2002. 966-526-303-6.

Matyušová, Z. Perekrjostki suďby. Language and Literature (Uralnet). 2(13), 23-28. 2002.

Matyušová, Z. Viktor Astafjev - dialog s dobou.. Aquatic Living Resources. 138. 2002. Elsevier SAS. 0990-7440.

Matyušová, Z. Pisateľ svojego vremeni. Language and Literature (Uralnet). 2(17), 30-37. 2002.

Matyušová, Z. Kontury "bytovizma" v rannem tvorčestve Viktora Astafjeva. Language and Literature (Uralnet). 2(14), 35-49. 2002.

Matyušová, Z. Pisateľ Nikolaj Tělešov.. Opera Slavica. 12(3), 32-36. 32-36. 2002. 1211-7676.

Matyušová, Z. Člověk, umění a literatura.. Opera Slavica. 12(3), 57-58. 57-58. 2002. 1211-7676.

Matyušová, Z. Mlčenlivé slzy smutku (Památce Viktora Astafjeva).. Opera Slavica. 12(3), 38-40. 2002. 1211-7676.

Matyušová, Z. Koncepcija "byta" v belletristike Viktora Astafjeva (*2.5.1924 - †28.11.2001). Russkij jazyk v centre Evropy. 5(5), 115-122. 115-122. 2002. UMB Banská Bystrica. 80-89070-05-1.

Matyušová, Z. Tvůrčí inspirace Vasilije Bělova. Cizí jazyky. 45(3), 89-90. 2001-02. 1210-1811.

Matyušová, Z. Tajuplné putování. Nové knihy. 41(15), 1 str.. 6. 2001. 0322-922.

Matyušová, Z. Hřejivá krkonošská vyprávění. Nové knihy. 41(13), 1 str.. 27. 2001. 0322-922.

Matyušová, Z. O snění v životě lidském. Opera Slavica. Slavistické rozhledy.. XI(1), 59-60. 2001. FF MU Brno. 1211-7676.

Matyušová, Z. Za úsměvem a dobrotou. Nové knihy. 41.(24), 1 strana. 26. 2001. 0322-922.

Matyušová, Z. Hledání pohádkového snu. Nové knihy. 41.(19), 1 strana. 36. 2001. 0322-922.

Matyušová, Z. "Byt" v proze Viktora Astafjeva. 1.(1), 237-244. 2001. Praha, Centr Evropy. 80-902758-3-4.

Matyušová, Z. Čarování dubového stromu. Nové knihy. 41.(40), 2. 27. 2001. 0322-922.

Matyušová, Z. Pohádky bez vůně a kouzla. Nové knihy. 41.(37), 3. 26. 2001. 0322-922.

Matyušová, Z. Příhody z bílého domečku. Nové knihy. 41.(32/33), 2. 40. 2001. 0322-922.

Matyušová, Z. Pohádková přísloví. Nové knihy. 41.(31), 2. 26. 2001. 0322-922.

Matyušová, Z. Radostné příběhy z lesa. Nové knihy. 41.(31), 2. 26. 2001. 0322-922.

Matyušová, Z. Oživlý faustovský příběh. Nové knihy. 41(45), 2. 23. 2001. 0322-922.

Matyušová, Z. Moudrá knížka kamarádka. Nové knihy. 41(45), 2. 25. 2001. 0322-922.

Matyušová, Z. Pohádka za pohádkou. Nové knihy. 41(42), 2. 25. 2001. 0322-922.

Matyušová, Z. Tři studie o ruské literatuře: Solovjov, Astafjev, Nosov (náměty k poznání tvorby). Nostos. 5(1), 247-259. 2001.

Matyušová, Z., 2001, Viktor Astafjev - dialog s dobou: AL. Elsevier SAS. 138 p.

Matyušová, Z. Neodvátá bolest návratů (o válečné próze V. Astafjeva). Studia Methodologica. 9(9), 71-75. 2001. 966-526-303-6.

Matyušová, Z. Priroždennyj poet i filosof. Vladimír Solovjov po sto rokoch.. 8. 167-174. 2001. Nitra, Nitra, FF UKF Nitra. 80-8050-441-5.

Matyušová, Z. O prózách Jevgenije Nosova. Cizí jazyky. 44(1), 16-17 (4 normostrany). 2000-01. Fraus. 1210-1811.

Matyušová, Z. V širém poli za cestou (J. Nosov). Opera Slavica. Slavistické rozhledy.. 10(3), 31-32. 2000. FF MU Brno. 1211-7676.

Matyušová, Z. Válečné dětství a dospívání v rusky psané literatuře pro mládež posledního čtvrtstoletí. Studia Methodologica. 8(7), 66-69. 2000. Těrnopolská státní pedagogická univerzita. 966-526-303-6.

Matyušová, Z. Rozechvělé struny života (stručné zamyšlení nad autobiografickou tvorbou V. Astafjeva). Studia Methodologica. 7(6), 110-111 (6 normostran). 1999. Těrnopolská státní pedagogická univerzita. 966-526-303-6.

Matyušová, Z. Vy govorite po-russki?. Opera Slavica. Slavistické rozhledy.. 9(3), 70-71. 1999. FF MU Brno, FF MU Brno. 1211-7676.

Matyušová, Z. I zvezda so zvezdoju govorit.... Opera Slavica. VIII(3), 35-38. 1998. 1211-7676.

Matyušová, Z. Nástin portrétu Sergeje Zalygina.. Cizí jazyky. 42(5-6), 87-89. 1998-1999. 1210-1811.

Matyušová, Z. Stopy dětských vzpomínek (úvahy o próze Viktora Astafjeva).. Studia Methodologica. 6(4), 117-121. 1998. 966-526-303-6.

Matyušová, Z. Poslední pocta Vladimíru Solouchinovi.. Cizí jazyky. 41(5-6), 84-86. 1997-1998. 1210-1811.

Matyušová, Z. Čajkovskij na scenach pražskich těatrov (1997-1998).. Jalik (Sankt-Peterburg). 7(28), 18-19. 1998.

Matyušová, Z. Volšebnaja tajna Antonija Pogorelskogo.. Opera Slavica. 7(3), 41-44. 1997. 1211-7676.

Matyušová, Z. Otzyvy žizni (rassuždenije o tvorčeskom puti A. N. Majkova).. Opera Slavica. 7(1), 46-50. 1997. 1211-7676.

Matyušová, Z. Ruská lidová pohádka a A.N. Afanasjev.. Cizí jazyky. 40(5-6), 83-85. 1997. 1210-1811.

Matyušová, Z. Křehké ozvěny domova (Zamyšlení nad tvorbou V. Astafjeva). Cizí jazyky. 40(1-2), 7-9. 1996. 1210-1811.

Matyušová, Z. Nelítostná sonda. Zlatý máj. 40(2), 83-84. 1996. 0044-4871.

Matyušová, Z. Apostol - kniha a doba. Čtenář. 48(4), 130-131. 1996. 0011-2321.

Matyušová, Z. Próza s dívčí hrdinkou v ruské literatuře II. Cizí jazyky. 39(5-6), 82-84. 1996. 1210-1811.

Matyušová, Z. Životní pouť protopopa Avvakuma. Opera Slavica. 6(3), 44-47. 1996. 1211-7676.

Matyušová, Z. Próza s dívčí hrdinkou v ruské literatuře. Cizí jazyky. 39(3-4), 44-45. 1995. 1210-1811.

Matyušová, Z. Dětství - země dobra a lidskosti.. Cizí jazyky. 38(9-10), 337-341. 1995. 1210-1811.

Matyušová, Z. Tajinstvennyj mir Vitalija Bianki.. Opera Slavica. V(3), 52-55. 1995. 1211-7676.

Matyušová, Z. Aleksandr Solženicyn - čelovek, pravda, vremja.. Stupeni. 2(3-4), 21-27. 1995.

Matyušová, Z. Talantlivyj poet Nikolaj Gumiljov. Stupeni. 2(2), 23-29. 1995. Český Těšín.

Matyušová, Z. Knigi i ljudi - M. Bulgakov: Sobačje serdce. Stupeni 94. 1(1), 23-29. 1994.

Matyušová, Z. Generační vztahy v ruské literatuře pro mládež posledního dvacetiletí. Cizí jazyky. 38(1-2), 26-30. 1994. 1210-1811.

Matyušová, Z. Smutná vzpomínka (zamyšlení nad knihou A. Pristavkina). Cizí jazyky. 37(7-8), 291-293. 1994. 1210-1811.

Matyušová, Z. Zobrazení vztahu mezi vrstevníky v ruské literatuře pro mládež posledního dvacetiletí. Cizí jazyky. 37(5-6), 190-193. 1994. 1210-1811.

Matyušová, Z. 300 let Licevogo bukvar'ja Kariona Istomina. Opera Slavica. 3(1), 47-51. 1993. 1211-7676.

Matyušová, Z. Znamenitý pěvec přírody. Cizí jazyky. 37(3-4), 147-148. 1993. 1210-1811.

Matyušová, Z. Učíme se číst knížky. Čtenář. 45(3), 81-82. 1993. 0011-2321.

 

 

Formátovat stránku pro tisk

 

Katedra slovanských jazyků a literatur - Oddělení ruského jazyka a literatury ]

Další katedry PF JU ]

[ Jihočeská univerzita ] [ Pedagogická fakulta ]

© 2015–2018 KSJL PF JU       správa webu: Martin Toman