Pedagogická fakulta - homepage

Katedra slovanských jazyků a literatur

 

Oddělení ruského jazyka a literatury

 

Oddělení ruského jazyka a literatury

Aktuality

Seznam vyučujících

Konzultační hodiny

Vyučované předměty

Informace pro uchazeče

Nabídka stipendií

Směrnice vedoucí oddělení ruského jazyka a literatury

Metodické pokyny pro vypracování a odevzdání bakalářské práce

 

Další katedry PF JU

 

Publikační činnost

PhDr. Marta Vágnerová, Ph.D.

M. Vágnerová: Russko-cheshskije substantivnyje mezhjazykovyje omonimy v ekonomiko-juridicheskoj leksike. Auspicia, České Budějovice 2017, r. 14, č. 3-4, s. 69-78. ISSN 1214-4967.

Vágnerová, M.: K (ne)používání písmene „Ёё“ v ruském jazyce. In: Cizí jazyky, 2016-2017, roč. 60, číslo 1, s. 29-34.

Vágnerová, M.: Vobořil, L.: Praktická cvičení z ruštiny pro filology-překladatele (výklad a cvičení) I, II. (recenze). In: Cizí jazyky, 2015-2016, ročník 59, č. 2, s. 48-49.

Vágnerová, M.: K russkim prilagatelnym s prefixom bez-/bes- (sposoby obrazovanija i semantika). In: Příspěvky k aktuálním otázkám jazykovědné rusistiky (4). FF MU Brno 2015, s. 169-175. ISBN 978-80-906183-0-5.

Vágnerová, M.: Machalová, M., Vysloužilová, E. a kol.: Česko-ruský slovník sportovní terminologie. Rusko-český slovník sportovní terminologie. Cizí jazyky, 2015/16, r. 59, č. 1, s. 52-53. ISSN 1210-0811.

Vágnerová, M.: Praktičeskaja transkripcija russkich antroponimov i toponimov latinicej kak odna iz problem češskogo perevodčika. In: Rossica Olomucnesia, LIII, Num. 1, Olomouc 2014, s. 11-17. ISSN 0139-9268.

Orlova, N. - Vágnerová, M. - Kožušková, M.: Klass!3 Ruština pro střední školy. Učebnice a pracovní sešit. 3. díl. Klett nakladatelství s.r.o., 297 s. Praha 2012. ISBN 978-80-7397-067-3.

Orlova, N. - Vágnerová, M. - Kožušková, M.: Klass!2 Ruština pro střední školy. Učebnice a pracovní sešit. 2. díl /Klass!2 Russian for Middle School. TheTextbook and Workbook./ Klett nakladatelství s.r.o. Praha 2011. ISBN 978-80-7397-066-6.

Vágnerová, M.: Jan Gregor: Verbonominální spojení v ruštině (v částečné konfrontaci s češtinou) /Jan Gregor: Verbo-Nominal Constructions in Russian (in Partial Comparison with Czech)/. Slavia. Časopis pro slovanskou filologii, ročník 79, Praha 2010, s. 413-415. ISSN 0037-6736.

Vágnerová, M., Orlova, N., Kožušková, M.: Klass! Ruština pro střední školy. Učebnice a pracovní sešit. Klett nakladatelství s.r.o. Praha 2010. 978-80-7397-032-1

Vágnerová, M.: K obrazovanijam na -ka v sovremennom russkom i češskom jazykach. Rossica Olomucensia XLVII. Olomouc 2009, s. 49-55. 978-80-244-2515-3

Vágnerová, M.: K příponě -ka v současné ruštině a češtině. In: Příspěvky k aktuálním otázkám jazykovědné rusistiky (3). FF MU, Brno 2009, s. 112-118. ISBN 978-80-7399-889-9.

Vágnerová, M.: Z historie a současnosti jednoho písmenka. Cizí jazyky, 5, 2008, s. 162-164.

Vágnerová, M.: Sposoby obrazovanija russkich těrminov Interneta v sravněnii s češskimi. In: Rossica Olomucensia XLVI-II. Sborník příspěvků z mezinárodní konference XIX. ODR 30. 8.-1. 9. 2007. Olomouc 2008, s. 49-53; ISBN 978-80-244-1994-7.

Vágnerová, M.: Merten, O.: Gramatika snadno a rychle. Ruština. In: Cizí jazyky, 2008/09, 52, č. 3, s. 106(rec.).

Vágnerová, M.: Wildemann, V.: Rychlokurz pro začátečníky. Ruština. In: Cizí jazyky 2008/09, 52, č. 3, s. 106 (rec.).

Vágnerová, M.: Korostenski, J.: Česká a ruská slovní zásoba /neologické aspekty/. Informační bulletin ČAR, 2007/2008, 20, s. 24-25.

Vágnerová, M.: Tipy abbreviatur po sposobu ich obrazovanija. In: Inostrannyje jazyki i litěratura v sovremennom mezdunarodnom obrazovatělnom prostranstve.Sbornik naučnych trudov II Meždunarodnoj naučno-praktičeskoj konferencii. T.1. GOU VPO UGTU-UPI, Jekatěrinburg 2007, s. 223-229. 978-5-321-01001-3.

Vágnerová. M.: Vozmožnosti realizacii i semantičeskoj interpretacii strukturnoj modeli Snom-Vf-praep Slok. "Mir russkogo slova i russkoje slovo v mire". Sovremennaja češskaja rusistika. XI Kongress MAPRJAL. Varna, Bulharsko, 2007, s. 57-61. ISBN978-80-86845-76-0.

Vágnerová, M.: Syntaktická struktura ruských vět se čtyřmi komponenty a možnosti její sémantické realizace (v porovnávacím rusko-českém plánu). FF UP, 117 s., Olomouc 2007.

Vágnerová, M.: Aktualnyje tendencii v sintaksise russkogo jazyka. In: Cizí jazyky VIII. Sborník příspěvků z věd. konf. Russkij jazyk, kultura-těorija i praktika. PF ZČU, Plzeň 2007, s. 90-102. 978-80-7043-585-4.

Vágnerová, M.: Predlog "po" v něsoglasovannom opredělenii i jego češskije ekvivalenty. In: Humanistický sborník 11. V poiskach ekvivalentnosti III. FF Prešov 2007, s. 96-105. 978-80-8068-621-5.

Vágnerová, M.: O semantike zaimstvovannych glagolov s suffiksom -irova-. In: Novyje napravlenija v izučeniji russkogo jazyka i v metodike jego prepodavanija. Materialy dokladov i soobščenij XI meždunarodnoj konferenciji. Sankt-Peterburg 2006, s. 50-52.

Vágnerová, M.: K valentnomu potencialu glagolov s suffiksom -irova- i jego variantami. In: Doklady 63-j naučnoj konferenciji professorov, prepodavatelej, naučnych rabotnikov, inženerov i aspirantov universiteta. Sankt-Peterburg 2006, s. 75-77.

Vágnerová, M.: K nekotorym vozmožnostjam realizaciji valentnoj struktury s dvumja objektami (v sopostavleniji s češskim jazykom). Przeglad Rusycystyczny 28,2006,3, s. 108-112.

Vágnerová, M.: Flídrová, H. - Žaža, S.: Sintaksis russkogo jazyka v sopostovleniji s češskim. Opera Slavica XV, 2005, 4, s. 59-60, 1211-7676.

Vágnerová, M.: Predloženija s predikatom dějstvija,postrojennyje po strukturnoj modeli Snom-Vf-Sak (v sravněniji s češskim jazykom). Rossica Olomucensia XLII, Olomouc 2004, 80-244-0830-9.

Vágnerová, M.: Vozmožnosti semantičeskoj realizaciji odnoj trechkomponentnoj strukturnoj modeli v sopostavitelnom russko-češskom plane. In: Contrastive Linguistics XXIX, 3, 2004 (Sofia), s. 26-33, ISSN 0204-8701

Vágnerová, M.: O semantičeskoj interpretaciji strukturnoj modeli Snom-Vf-Sintr v russkom i češskom jazykach. Problemy semantiki i funkcionirovanija jazykovych jedinic raznych urovnej II.,s. 134-135, 2004. 5-7807-0377-9.

Vágnerová, M. Komponenty složnosokraščonnych slov v sovremennom russkom jazyke.. Sborník katedry RFJ, Plzeň. 4 s.. 44-48. 2003. PF Plzeň, Plzeň, PF.

Vágnerová, M.: Russkije predloženija s predikatom, obrazovannyje po strukturnym modeljam Snom-Vf-praepSgen a Snom-Vf-praepSdat. Aktual´nyje problemy obučenija russkomu jazyku VI. 2003, 38-46.

Vágnerová, M.: Sémantická organizace a typické lexikální obsazení ruských vět s dějovými predikáty utvořených podle strukturních modelů Snom-Vf-Sgen, Snom-Vf-Sdat a Snom-Vf-Sinstr v porovnámí s češtinou. Opera Slavica. 2003, 7-17.

Vágnerová, M.: Strukturně-sémantická organizace ruských vět s dějovými predikáty (na materiálu dvojčlenných vět slovesných).2003.

Vágnerová, M.: Trjechkomponentnaja strukturnaja model´ s komponentom praepSinstr v sopostavitel´nom russko-češskom plane. Teorija i metodika prepodavanija jazykov v vuze. 2003, 40-42.

Vágnerová, M. (spoluautoři: Měšťan, J., Milevskaja, T.): Jednáme rusky. 2003, 95 s.

Vágnerová, M.: Olomoucká a plzeňská skripta pro výuku ruštiny na VŠ. Informační bulletin ČAR. 2002, 29-31.

Vágnerová, M. Slovník zkratek a zkratkových slov v současné ruštině. 255. 2001. Písek, J+M. 80-86154-27-0.

Vágnerová, M. Nová skripta k výuce ruštiny pro začátečníky jako volitelného předmětu na vysokých školách. Opera Slavica. 11.(2), 3. 66-68. 2001. 1211-7676.

Vágnerová, M. Způsoby tvoření ruských zkratek používasných v publicistických textech se společensko- politickou a ekonomickou tematikou. Aktualnyje problemy obučenija ruskomu jazyku V.. V.4. 20-24. 2001. Brno, Brno, Masarykova univerzita Brno. 80-210-2744-4.

Korostenski, J.; Vágnerová, M. Češsko-russkij slovar dlja dělovoj sfery. 386. 2000. Jihočeská univerzita - Pedagogická fakulta. 80-7040-434-5.

Vágnerová, M. K problematice participantů a jejich rolí. Gramatika v současné lingvodidaktice. 36-41. 2000. Plzeň, PF ZČU.

 

 

Formátovat stránku pro tisk

 

Katedra slovanských jazyků a literatur - Oddělení ruského jazyka a literatury ]

Další katedry PF JU ]

[ Jihočeská univerzita ] [ Pedagogická fakulta ]

© 2015–2018 KSJL PF JU       správa webu: Martin Toman