Pedagogická fakulta - homepage

Katedra slovanských jazyků a literatur

 

Oddělení ruského jazyka a literatury

 

Oddělení ruského jazyka a literatury

Aktuality

Seznam vyučujících

Konzultační hodiny

Vyučované předměty

Informace pro uchazeče

Nabídka stipendií

Směrnice vedoucí oddělení ruského jazyka a literatury

Metodické pokyny pro vypracování a odevzdání bakalářské práce

 

Další katedry PF JU

 

Informace pro uchazeče o studium ruského jazyka a literatury

Cizí jazyk pro evropský a mezinárodní obchod - ruský jazyk

 

Základní požadavky:

 1. Bezpodmínečně umět číst a psát v azbuce.
 2. Na solidní úrovni zvládnout:
  1. učebnice ruského jazyka pro začátečníky: S. Jelínek a kol.: Raduga po-novomu 1. a Raduga po-novomu 2. Plzeň 2007-2008 (případně další dostupné učebnice ruštiny pro začátečníky).
  2. základy gramatiky - zejména základní vzory skloňování podstatných jmen (podle příručky Čára, V. a kol.: Ruská mluvnice pro střední školy. Praha SPN 1986 a další vydání).

Přijímací zkouška z ruského jazyka a literatury je ústní a zahrnuje následující okruhy:

 1. konverzace (rozhovor na běžná konverzační témata v rozsahu učebnice Raduga 1. - viz výše),
 2. četba ruského textu (rovněž podle uvedené učebnice),
 3. překlad textu z ruštiny do češtiny a naopak,
 4. základní gramatické jevy (v rozsahu uvedené učebnice a příručky),
 5. všeobecný přehled o kulturních, literárních, zeměpisných a historických reáliích Ruska a východních oblastí (rusky nebo česky).

Kritéria pro vyhodnocení přijímací zkoušky
Ústní zkouška z ruštiny před členy zkušební komise trvá cca 20-30 minut.
Za každou část ústní přijímací zkoušky je možno získat 20 bodů.
Maximální dosažitelný počet bodů - 100 bodů.
Minimální bodová hranice pro úspěšnost - 40 bodů.

Bezpodmínečně nutná je znalost anglického jazyka na úrovni B1 podle evropského referenčního rámce (ERR). Znalost angličtiny je třeba prokázat úředním dokladem (maturitní vysvědčení, vysvědčení o státní jazykové zkoušce, zahraniční vysvědčení s uvedením úrovně podle ERR). Znalost angličtiny je podmínkou přijetí, ale její úroveň neovlivňuje pořadí uchazeče v přijímacím řízení.

U zahraničních studentů je bezpodmínečně nutná rovněž znalost českého jazyka alespoň na úrovni B2 podle ERR, neboť součástí studijního programu Cizí jazyk pro evropský a mezinárodní obchod - ruský jazyk (RJEMO) je výuka řady odborných předmětů právě v češtině. Žádný cizinec, který nedoloží znalost českého jazyka na úrovni B2, nesmí studovat na české vysoké škole!
Viz Opatření proděkanky č. 2/2015: http://www.pf.jcu.cz/documents/vice_deans_proceedings/2015/oprod15-02.php.

Pokud uchazeč nesplní uvedené podmínky, může být po úspěšné ústní přijímací zkoušce z ruského jazyka ke studiu přijat, ale s vlastním rizikem, že výuku v příslušném jazyce (angličtina, čeština) nezvládne!!!

 

 

Formátovat stránku pro tisk

 

Katedra slovanských jazyků a literatur - Oddělení ruského jazyka a literatury ]

Další katedry PF JU ]

[ Jihočeská univerzita ] [ Pedagogická fakulta ]

© 2015–2018 KSJL PF JU       správa webu: Martin Toman