Dokumenty


STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY

• Směrnice vedoucí katedry společenských věd č. 1/2017 [download]

• TEMATICKÉ OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE (KSV/QZMX) PRO STUDIJNÍ OBOR Učitelství základů společenských věd a občanské výchovy pro střední školy a 2. stupeň základních škol (AKVO 7504T275) [download]
• Informace o průběhu státní závěrečné zkoušky jsou obsaženy ve Směrnici vedoucí katedry společenských věd č. 1/2016.
-------------------------------------------------
• OKRUHY K BAKALÁŘSKÝM STÁTNÍM ZÁVĚREČNÝM ZKOUŠKÁM (KSV/QZBX, KSV/QZZB) PRO STUDIJNÍ OBOR Společenské vědy se zaměřením na vzdělávání [download]
• Informace o průběhu státní závěrečné zkoušky jsou obsaženy ve Směrnici vedoucí katedry společenských věd č. 1/2016.
-------------------------------------------------
VNITŘNÍ TITULNÍ STRANA ABSOLVENTSKÝCH PRACÍ [download]
1. Logo je třeba použít POUZE NA TITULNÍ STRANU! Logo, protože je umístěné v záhlaví, se při psaní objevuje automaticky i na dalších stranách, tam ale být NEMÁ!
2. Logo má být pokud možno barevné.
3. Pokud student nemá písmo Calibri, má použít nějaké podobné písmo.

Zásady psaní odborných textů na KSV PF JU [download]

• Užívání symbolů JU na diplomových pracích: Neužívejte znak (pečeť) Jihočeské univerzity na bakalářských, magisterských a inženýrských pracích. Toto časté užívání znaku JU odporuje vnitřní normě JU pro užívání symbolů JU.

• Tiskopis zadání bakalářské/diplomové práce [download]

• Informace studentům o zadávání bakalářských prací v dvouoborovém studiu v programu 7507 Specializace v pedagogice [download]

• Zapisování zkoušek přes IS STAG!!! [download]

• Žádost o přiznání stipendia [download]

• Návrh na vyslání [download]


PRO ZAMĚSTNANCE

• Nové cestovní příkazy platné od února 2014:
- podrobné informace k novým CP nadjete zde
- CP tuzemský [download]
- CP tuzemský hromadný[download]
- CP zahraniční [download]

• Formulář posudku BP [download]

• Formulář posudku magisterské DP [download]

• Informace proděkana pro studium o vkládání zápočtů a výsledků zkoušek do IS STAG [download]

• Žádost o udělení indispozičního volna - formulář: [download]

• Dovolenka - formulář: [download]
© KSV PF JU 2011