Granty a projekty

GRANTY

• Grant JU - RVO finance na mimořádné aktivity spojené s VaV: 2014, 2015 a 2016: 1., 2. a 3. ročník konference "Romové v Evropě: na cestě k reprezentaci a uznání" (řešitelé Maršíková, Murad, Pavličíková)

• Projekt Grantové agentury České republiky O digitálním a dialogickém obratu v sociálních vědách, r.č. 13-33640P, řešitel Mgr. Michal Šimůnek, Ph.D.

• Projekt Grantové agentury České republiky Pojem diletantismu a filosofie "umění života", r.č. P401/10/P134, řešitel Mgr. Jan Staněk, Ph.D.

• Grant FRVŠ 1434/2012, Digitální média v učitelské praxi, řešitel Mgr. Michal Šimůnek, [download]

• Multicultural Education for European Citizenship (MEEC), 2009, [download]

• Rozvojový projekt na rok 2008, Informační a odborné aktivity pro budoucí zájemce o studium na Jihočeské univerzitě, řešitelka projektu PhDr. Helena Pavličíková, CSc., [download]

• Grant FRVŠ 1844/2008, Význam mediálních sdělení, řešitel Mgr. Michal Šimůnek, [download]


PROJEKTY

• Projekt IP 16-18 21/PF Inovace metodických postupů badatelsky orientovaného vyučování (projekt v rámci Institucionální plánu JU 2016-2018), řešitelem projektu za KSV Mgr. Marek Šebeš, Ph.D.

• Katedra společenských věd se spolupodílí na projektu "Nachbarwelten - Sousední světy", zaměřeném na česko-německé jazykové a mediální projekty pro děti od 3 do 8 let.

• Katedra společenských věd se spolupodílela na projektu „Za změnou je učitel!“ aneb Strategický přístup k ukotvování globálního rozvojového vzdělávání v českém a polském systému formálního vzdělávání.

• KSV PF JU byla partnerem Metropolitní univerzity v Praze, o.p.s. v projektu OPVK "Zvyšování mediální gramotnosti v ČR", r.č. CZ.1.07/3.1.00/37.0112

• Comenius 3: Learning – Migration (the Czech Network), 2007-2008 Progress report, [download]

Socrates, Grundtvig, MEEC Multicultural Education for the European Citizenship

© KSV PF JU 2011