Lidé

• PhDr. Helena Pavličíková, CSc.
vedoucí katedry
Konzultační a úřední hodiny v LS (TL401):
středa 10.00 – 11.00 hod. + individuálně dle předchozí e-mailové dohody
osobní stránky (CZ), personal pages (EN)
elektronická pošta: pavlic@pf.jcu.cz, telefon: 387 773 376


• Romana Trnková (TL404)
sekretářka katedry
elektronická pošta: ksv@pf.jcu.cz, telefon: 387 773 378


• Mgr. Marek Šebeš, Ph.D.
tajemník katedry
[přijímací zkoušky, státní zkoušky, studijní záležitosti]
Konzultační a úřední hodiny v LS:
čtvrtek 9.45 - 11.25 hod.
personal pages (EN)
elektronická pošta: msebes@pf.jcu.cz, telefon: 387 773 382


• doc. PhDr. Stanislav Holubec, Ph.D. et Ph.D.
Konzultační a úřední hodiny v LS:
čtvrtek 13.00-14.00
elektronická pošta: sholubec@pf.jcu.cz, telefon: 387 773 382


• PhDr. Pavel Hejtman, CSc.
Konzultační hodiny v LS
čtvrtek 10.00-11.30
Individuální konzultace jsou možné, ale pouze po vzájemné dohodě.
osobní stránky (CZ), personal pages (EN)
elektronická pošta: hejtman@pf.jcu.cz, telefon: 387 773 377


• PhDr. Salim Murad, Ph.D.
Konzultační hodiny v LS:
středa 14.00-15.00 a 17.15-18.00
čtvrtek 13.15-15.00
osobní stránky (CZ), personal pages (EN)
elektronická pošta: murad@pf.jcu.cz, telefon: 387 773 380


• Mgr. Jan Staněk, Ph.D.
Konzultační hodiny v LS (TL425): 
čtvrtek 11.30 – 12.30 hod.
osobní stránky (CZ)
elektronická pošta: jstanek@pf.jcu.cz, telefon: 387 773 383


• Mgr. Anna Maršíková, M.A.
Migrace a interkulturní vztahy
Konzultační a úřední hodiny v LS (TL405): 
individuálně dle dohody
elektronická pošta: anna.marsikova@gmail.com, telefon: 387 773 380VYUČUJÍCÍ Z JINÝCH FAKULT JU

• Doc. PhDr. Helena Zbudilová, Ph.D.
Konzultační hodiny (TL405):
Podle předchozí dohody s vyučujícím.
osobní stránky (CZ), personal pages (EN)
elektronická pošta: hzbudilova@pf.jcu.cz nebo hzbudilova@tf.jcu.cz, telefon: 387 773 379


• doc. PhDr. et PaedDr. Marek Šmíd, Ph.D.
Konzultační hodiny (TL405): 
Individuálně dle předchozí e-mailové dohodě.
osobní stránky (CZ), personal pages (EN)
elektronická pošta: msmid@pf.jcu.cz, telefon: 387 773 379EXTERNÍ ČLENOVÉ
Telefon do pracovny (TL423) externích pracovníků katedry: 387 773 158

• Mgr. Petra Šebešová
Konzultační hodiny: individuálně dle dohody
osobní stránky (CZ), personal pages (EN)
elektronická pošta: petra.sebesova@gmail.com


• JUDr. Hubert Maxa
Konzultační hodiny: individuálně dle dohody
osobní stránky (CZ), personal pages (EN)
elektronická pošta: 325584@mail.muni.cz, telefon: 387 773 382


•  Ing. Josef Mendl
Konzultační hodiny (TL405): individuálně dle dohody
e-mail: josmendl@volny.cz


•  Ing. Mgr. Petr Lazar
Konzultační hodiny (TL406): individuálně dle dohody
e-mail: petr.lazar.p@gmail.com


•  Mgr. Jiří Beran
Konzultační hodiny: individuálně dle dohody
e-mail: jiri.beran@cb.mpsv.cz
Tel.: 724 432 811

•  Mgr. Tomáš Fantyš
Konzultační hodiny: individuálně dle dohody
e-mail: t.fantys@seznam.cz, telefon: 607 833 104


•  Mgr. Aleš Mik
Konzultační hodiny (TL423): individuálně dle dohody
e-mail: mik@kraj-jihocesky.cz


•  Mgr. Helena Stejskalová
Profesní zaměření: kulturní dějiny a dějiny vzdělanosti
Konzultační hodiny: individuálně dle dohody
e-mail: helenastejskalova@seznam.cz


• PhDr. František Rozum
Konzultační hodiny: individuálně dle dohody
e-mail: frantisek.rozum@gmail.com
tel.: 724 059 500
url: http://rozum.weebly.com


• Mgr. Věra Pašková
Konzultační hodiny: individuálně dle dohody
e-mail: paskovavera@seznam.cz


• Mgr. Jiří Krejčí, Ph.D.
Konzultační hodiny: individuálně dle dohody
e-mail: jirikrejci74@gmail.com


• Mgr. Štěpán Kavan, Ph.D.
Konzultační hodiny: individuálně dle dohody
e-mail: stepan.kavan@jck.izscr.cz

© KSV PF JU 2011